VAT w Norwegii

Podatek MWA (norweski VAT) dolicza się do wysokości zakupu, gdy produkt lub usługa trafiają do końcowego odbiorcy. Podatek oblicza się na podstawie wartości dodanej w obrocie towarowym.

Wymóg płacenia podatku VAT nałożony jest na przedsiębiorców, których obrót w ciągu roku wyniesie więcej niż 50 tysięcy NOK. Wówczas właściciel musi dodać wysokość podatku już do pierwszej faktury wystawionej po przekroczeniu progu, nie zapominając jednocześnie o rejestracji swojej firmy jako płatnika VAT.

1 stycznia 2018 wprowadzone zostały nowe stawki VAT, które wynoszą odpowiednio:
– 25 % od towarów i usług;
– 15 % od napojów i artykułów spożywczych;
– 12 % od biletów kinowych, transportu osób, itp.

W przypadku handlu krajowego podatek obliczany jest od ceny sprzedaży, przy imporcie natomiast należność liczy się od wartości statystycznej danego towaru na norweskim rynku. Najczęściej wartość ta jest znacznie wyższa od rzeczywistej ceny importowanego produktu.

Na każdym etapie „łańcucha obrotu” oblicza się podatek VAT. Zanim dany produkt trafi do finalnego klienta, każdy z pośredników dolicza swój podatek, do pierwotnej ceny materiałów i surowców. Następnie fabryka dolicza swój VAT do ceny towaru, sprzedając go hurtowni, która również dodaje swój podatek, przekazując produkt do sklepu, gdzie do ceny detalicznej nalicza się ostatni z kolei VAT.

Przy każdym kolejnym punkcie obrotu towarem dolicza się 25-procentowy VAT (lub odpowiednio 15-procentowy bądź 12-procentowy), odejmując podatek uregulowany przy zakupie produktu (podatek naliczony). Oznacza to, że każdy płaci podatek od wartości dodanej, powstałej przy jego własnej części w „łańcuchu”.

Termin podatek należny oznacza podatek od wartości dodanej. Przedsiębiorca, będący płatnikiem VAT, samodzielnie oblicza i dodaje należność, gdy sprzedaje towary lub usługi. Co ważne podatek dolicza się zarówno w przypadku handlu z innym przedsiębiorcą jak i klientem indywidualnym. Transakcja pomiędzy firmami wymaga VAT-u wyszczególnionego w dokumencie sprzedaży.

Właściciel firmy dolicza podatek należny także w sytuacji, gdy jako zarejestrowana osoba prowadząca działalność gospodarczą nabywa produkt bądź usługę na użytek prywatny (lub w działalności, której nie obejmuje podatek VAT).

Podatek naliczony to podatek od wartości dodanej, doliczany do wartości produktów lub usług podlegających opodatkowaniu. W sytuacji, gdy nabywca jest płatnikiem VAT, może odliczyć sumę podatku naliczonego w swoim rozliczeniu podatkowym.
Faktura powinna zawierać numer organizacyjny firmy oraz skrót MVA. W przypadku braku tych informacji na zapłaconym dokumencie, kupujący, który sam jest przedsiębiorcą powinien wziąć pod uwagę fakt, że jego odliczenie podatku VAT nie będzie uznane.

Terminy płatności podatku VAT

do dnia za okres
1 termin VAT
10 kwietnia styczeń, luty
2 termin VAT
10 czerwca marzec, kwiecień
3 termin VAT
31 sierpnia (przedłużony z uwagi na okres wakacyjny) maj, czerwiec
4 termin VAT
10 października lipiec, sierpień
5 termin VAT
10 grudnia wrzesień, październik
6 termin VAT
10 lutego listopad, grudzień

Czytaj więcej o podatku MVA

VAT: Norwegia inauguruje walkę z oszustwami

Rosja i Norwegia rozpoczynają negocjacje z Komisją Europejską w sprawie umów o współpracy administracyjnej w dziedzinie podatku od towarów i usług. Oszustwa w VAT kosztują unijny budżet prawie 200 mld euro rocznie, więc skuteczna walka z nimi przyniesie miliardowe oszczędności.
Czytaj całość

Sklepy Tax free, czyli jak zaoszczędzić pieniądze na zakupach w Norwegii?

Podatek VAT na zwykłe produkty wynosi 25%, natomiast na żywność – 15%. Na szczęście, w Norwegii istnieje już ponad 4000 sklepów, dzięki którym możemy odzyskać podatek VAT przy wyjeździe z tego kraju. Jak odnaleźć takie sklepy? Są one najczęściej oznaczone logiem „tax free”, w widocznych miejscach: na witrynach, przy kasie, na drzwiach itp.
Czytaj całość

Podatek VAT – jak odzyskać go w Norwegii?

Istnieje możliwość odzyskania opłaconego podatku zawartego w cenie zakupionych towarów i usług w Norwegii, będąc przedsiębiorcą i podatnikiem VAT w Polsce. By stało się to możliwe, należy podjąć kilka kroków i spełniać określone warunki.
Czytaj całość

Te same zasady dla zagranicznych przedsiębiorców, co dla Norwegów.

Narodowość nie ma znaczenia przy prowadzeniu firmy w Norwegii, w której sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zagraniczni przedsiębiorcy, w tym Polacy, działają na tych samych zasadach i podlegają temu samemu obciążeniu podatkowemu, co Norwegowie.
Czytaj całość

Jak sprawdzić czy firma jest płatnikiem norweskiego VAT?

Istotnym, z punktu widzenia prowadzenia własnej działalności, jest sprawdzenie które firmy są płatnikami VAT i u kogo będziemy mogli odliczyć podatek.
Czytaj całość

Ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską, Norwegią.

Od 2013 roku weszła w życie ratyfikowana umowa z Norwegią, w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.
Czytaj całość

Jak zgłosić firmę do norweskiego rejestru VAT?

Na początku funkcjonowania firmy w Norwegii, przedsiębiorstwo będzie wystawiało faktury z 0% MVA (norweski skrót oznaczający podatek VAT). Stan ten, trwa do przekroczenia limitu 50.000 koron norweskich (NOK) w ciągu 12 miesięcy.
Czytaj całość

Pytania i odpowiedzi

1. Niedawno założyłem firmę. Czy muszę płacić VAT już teraz, czy mam to robić po przekroczeniu jakiegoś progu?
Kiedy obroty firmy w ciągu 12 miesięcy wyniosą powyżej kwoty 50 tys. NOK, musi ona zarejestrować się jako płatnik VAT-u.

2. Jak wygląda sprawa VAT-u w handlu polskiej firmy z norweską?
Zasady obowiązujące polskie przedsiębiorstwa w Norwegii są podobne do tych odnoszących się do firm rodzimych. Jeśli obroty firmy przekroczą 50 tys. NOK, musi ona zostać zarejestrowana jako płatnik VAT-u. Natomiast działalność pochodząca z Polski musi mieć reprezentanta VAT-u, który zajmuje się sprawami podatku w imieniu firmy oraz zazwyczaj wystawia faktury. Nie dotyczy to jednak firm, które sprzedają towary bezpośrednio z zagranicy do Norwegii.

Jeżeli chodzi o VAT, to trzymamy się zasady, jeżeli sprzedaż usług lub towarów na terenie Norwegii przekroczy 50 tys. NOK, to należy się zarejestrować do VAT. Ta zasada dotyczy szczególne zagranicznych firm świadczących usługi na terenie Norwegii i kontakty przekraczają 50 tys. NOK w ciągu 12 miesięcy. Dosyć często zdarza się taka sytuacja np. kiedy Polska firma budowlana wykonuje prace w Norwegii.

3. Na fakturze osobno wyszczególniam usługi budowlane oraz materiały. Co zrobić, by nie płacić VAT-u dwa razy – przy zakupie materiałów i przy uregulowaniu kwoty przez klienta?
Przede wszystkim musisz rozważyć kwestię, czy na materiałach chcesz zarobić, czy nie. Jeżeli pole sumy za materiały uzupełnisz liczbą jaką zapłaciłaś za nie w sklepie, wtedy VAT-y i kwoty netto się wyzerują. W sytuacji, gdy chcesz coś zyskać przy kupnie materiałów, wpisujesz sumę odpowiednio większą. Jednak w obu sytuacjach powinnaś postarać się o wpis do Foretaksregisteret, niezbędny w tym położeniu.

4. Jak zakupić produkty z UE bez konieczności płacenia VAT-u? Czy można to zrobić za pomocą europejskiego NIP-u?
Nie, ponieważ Norwegia nie jest częścią UE. Jednakże można nabyć produkt w państwie europejskim, a na granicy zadeklarować jego wywóz, coś powoduje zwrot podatku. Wówczas przy wjeździe trzeba będzie zgłosić na granicy zagraniczny towar oraz zapłacić VAT/cło, jeśli nie jesteś płatnikiem VAT w Norwegii.

5. Ile wynosi norweski VAT?
Standardowa wysokość VAT-u to 25 %. Artykuły spożywcze i napoje są obciążone jedynie 15 % VAT-em. 12-procentowy VAT obejmuje bilety kinowe, transport osób, itp.

6. Czy na fakturze powinienem uwzględnić fakt, że jestem zarejestrowany jako płatnik VAT-u?
Tak, powinieneś to zawrzeć już na pierwszej fakturze po przekroczeniu wyznaczonego progu (obroty 50 tys. NOK w ciągu roku). Fakt ten zaznacza się poprzez dopisanie po numerze organizacyjnym firmy liter MVA (norw. VAT).

7. Co to jest podatek należny?
To należność, jaką przedsiębiorca nalicza, gdy sam sprzedaje towary bądź usługi. Dotyczy to zarówno sytuacji zakupu przez osobę indywidualną, jak i innego przedsiębiorcę.

8. Czy muszę płacić podatek VAT, jeśli kupuję przedmiot do użytku prywatnego z zagranicy?
Tak, jeśli wartość towaru jest powyżej 350 NOK (wraz z transportem i ubezpieczeniem).

9. Jak zarejestrować firmę jako płatnika VAT-u?
Należy udać się na stronę Skatteetaten i pobrać odpowiedni formularz, dostępny w języku norweskim lub angielskim. Po jego wypełnieniu, dokument należy przesłać do urzędu podatkowego. Następnie na twój adres powinny przyjść odpowiednie potwierdzenia rejestracji wraz z terminem pierwszej płatności.

10. Chcę wystawić fakturę VAT norweskiemu przedsiębiorcy i potrzebuję reprezentanta. Czy powinna nim być jakaś firma, czy może to być osoba prywatna?
Przedstawicielem może być zarówno osoba prywatna, jak i firma. Musi posiadać norweski adres oraz stały numer personalny/numer organizacyjny.

11. Przywiozłem towar z Polski i na granicy nie wymagali płacenia VAT, kiedy muszę zapłacić VAT od importu?
Od 2017 roku zmieniły się warunki płatności VAT od towarów importowanych. Został obowiązek zgłoszenia/oclenia wwożonego towaru, a VAT jest zgłaszany dopiero w deklaracji VAT.
W związku z czym firma, która jest płatnikiem VAT, już nie płaci VATu na granicy.
Natomiast obowiązek opłaty VAT, nadal zostaje w przypadku firm nie zarejestrowanych do VAT lub osób prywatnych.

12. Czy mogę odzyskać VAT od zakupionych towarów i usług z okresu przed rejestracją do VAT?
Tak, po rejestracji do VAT wraz z pierwszą deklaracją należy złożyć dodatkową deklarację VAT (Tilleggsoppgave MVA).

Cofnij odpowiedź
Poniżej znajdziesz miejsce na komentarz
*pola obowiązkowe

0 odpowiedzi
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.