Podatek VAT - jak odzyskać go w Norwegii?

Istnieje możliwość odzyskania opłaconego podatku zawartego w cenie zakupionych towarów i usług w Norwegii, będąc przedsiębiorcą i podatnikiem VAT w Polsce. By stało się to możliwe, należy podjąć kilka kroków i spełniać określone warunki.

Istotnym wymogiem jest nieposiadanie w Norwegii oddziału oraz siedziby firmy. Nie można również dostarczać żądnych towarów i usług w czasie, którego tyczy się wniosek, a także nie można posiadać norweskiego miejsca zamieszkania.

Termin składania wspomnianego wniosku o zwrot VAT mija 30 czerwca. Wymagane jest by był on uzupełniony w jednym z wymienionych języków: norweskim, angielskim, szwedzkim lub duńskim. Podanie ma również ograniczenie czasowe - musi dotyczyć co najmniej 3 miesięcy i najwyżej jednego roku kalendarzowego.

Najmniejsza kwota VAT do zwrotu, uprawniająca do składania wniosku w ciągu roku, to 2000 NOK, natomiast dotycząca całego roku kalendarzowego, to co najmniej 200 NOK.

Co trzeba załączyć do wniosku? Oryginalne faktury i zaświadczenie z urzędu skarbowego, że jest podatnikiem VAT.

Jeżeli spełnimy podane warunki i poprawnie wypełnimy wniosek, to podatek zostanie zwrócony w ciągu pół roku od dostarczenia dokumentów.

Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.