Chcesz uzyskać pomoc z rozliczeniem podatkowym? Pozostaw swoje dane:

Norwegia: Roczne rozliczenie podatku

Obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego dotyczy każdej osoby, która pracuje lub prowadzi własny biznes w Norwegii. Na tej stronie znajdziesz wszystkie informacje, które pomogą Ci uzyskać niezbędną wiedzę na temat prawidłowego rozliczenia firmy w Norwegii, w tym procedur, ulg oraz terminów płatności.
Darmowy program do faktur w Norwegii Rodzaje rozliczeń podatku w Norwegii Darmowy program do faktur w Norwegii Odwołania (klage) Darmowy program do faktur w Norwegii Dokumenty niezbędne do rozliczenia rocznego Darmowy program do faktur w Norwegii Terminy dotyczące rozliczenia podatku w Norwegii Darmowy program do faktur w Norwegii Rozliczenie zwykłe Darmowy program do faktur w Norwegii Status Pendler Darmowy program do faktur w Norwegii Ulga standardfradrag - ULGA 10% Darmowy program do faktur w Norwegii FAQ

RODZAJE ROZLICZEŃ PODATKU W NORWEGII

Przepisy regulują trzy typy rodzajów rozliczeń podatkowych w Norwegii - rozliczenie zwykłe, status Pendler oraz Standardfradrag (ulgę 10%).
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.
W zeznaniu podatkowym w Norwegii można dokonać odpisów, które zmniejszają kwotę podatku do zapłaty - możliwość korzystania z ulg podatkowych jest uzależniona od tego, czy dany podatnik spełnia określone kryteria.
W zeznaniu podatkowym w Norwegii można odliczyć poniesione koszty - podróże służbowe, podróże do kraju ojczystego, koszty wynajmu mieszkania, odsetki od kredytów zaciągniętych w Norwegii i poza nią oraz koszty związane z wychowywaniem dzieci (przedszkole, świetlica).

Korzystając z ulg podatkowych w Norwegii do rozliczenia należy dołączyć wymagane przez urząd dokumenty potwierdzające zasadność danych odpisów - rodzaj i ilość dokumentów zależy od wybranej ulgi.

ODWOŁANIA (KLAGE)

Klage to odwołanie, które może złożyć osoba niezgadzająca się z informacjami oraz wyliczeniami norweskiego urzędu zawartymi w ostatecznym rozliczeniu rocznym - Skatteoppgjøret. Najczęstszą przyczyną odwołań są nieuznane ulgi, o które podatnik prosił w Skattemelding. Termin składania klage to 6 tygodni po otrzymaniu Skatteoppgjøret. Jeśli odwołanie składane jest po terminie - trzeba podać powód opóźnienia. Urząd ma 3 miesiące na rozpatrzenie klage.
Błędnie naliczoną kwotę podatku należy opłacić - jeśli norweski urząd potwierdzi niezgodność i pozytywnie rozpatrzy odwołanie, nadpłata zostanie zwrócona płatnikowi. Zaniechanie opłaty grozi naliczeniem karnych odsetek i karą grzywny.
Odwołanie można złożyć w urzędzie, który wystawił błędne wyliczenie lub drogą elektroniczną za pomocą norweskiego portalu Altinn.no.

Klage powinno zostać złożone do sześciu tygodni od otrzymania Selvangivelse. Zachowanie tego terminu gwarantuje udzielenie przez urząd odpowiedzi na odwołanie w ciągu trzech miesięcy od jego złożenia.

Norweskie urzędy traktują sprawy odwołań bardzo indywidualnie, dlatego wnioski złożone do dwunastu miesięcy zazwyczaj są rozpatrywane, a zasadne i udokumentowane zmiany akceptowane. Po upływie dwunastu miesięcy urząd nie ma obowiązku odniesienia się do złożonego odwołania - na decyzję wpływ mają okoliczności, które doprowadziły do opóźnienia i sama zasadność wniosku.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ROZLICZENIA ROCZNEGO

Złożenie rozliczenia rocznego wymaga skompletowania szeregu niezbędnych dokumentów, które potwierdzają osiągnięte dochody i zasadność odliczeń z tytułu przysługujących ulg podatkowych w Norwegii.

Podstawowe dokumenty niezbędne do rozliczenia rocznego to Sammenstiling, årsoppgave oraz Selvangivelse. Jakie są niezbędne dokumenty przy rozliczeniu rocznym w Norwegii? Pozostałe dokumenty są zależne od odpisów, z których chcemy skorzystać.
Do urzędu zawsze należy wysyłać kopie dokumentów - oryginały są niezbędne w razie ewentualnej kontroli ze strony urzędu skarbowego. Warto pamiętać, że uzyskanie niektórych zaświadczeń może potrwać nawet kilka tygodni.

W zależności od zastosowanych ulg podatkowych do rozliczenia trzeba dołączyć:

 • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce,
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Norwegii,
 • akt własności lokalu w Polsce albo umowa wynajmu lokalu,
 • akt ślubu (dotyczy osób w związkach małżeńskich),
 • akt urodzenia dzieci (dotyczy osób posiadających dzieci),
 • potwierdzenia podróży do kraju ojczystego (bilety, opłaty za przejazd przez bramki itp.),
 • umowa najmu mieszkania w Norwegii (z wyszczególnionym metrażem),
 • rachunki za czynsz (w wynajmowanym lokalu),
 • rachunki za prąd (w wynajmowanym lokalu),
 • zaświadczenie o dochodach małżonka,
 • zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu.

TERMINY DOTYCZĄCE ROZLICZENIA PODATKU W NORWEGII

Skatteetaten, czyli Urząd Podatkowy wyznacza terminy, których należy przestrzegać przy składaniu rocznego zeznania podatkowego w Norwegii. Stosowanie się do obowiązujących zasad daje możliwość skorzystania z przysługujących ulg podatkowych, otrzymania maksymalnego zwrotu podatku, a w przypadku błędnego wyliczenia podatku przez urząd prawo do złożenia odwołania od błędnego wyliczenia.

Jeśli deklaracja podatkowa przesłana przez norweski organ nie jest zgodna z rzeczywistością, podatnik może złożyć odwołanie. Klage należy dostarczyć w terminie do sześciu tygodni od otrzymania wyliczeń, wtedy urząd ma obowiązek udzielenia odpowiedzi na odwołanie w ciągu kolejnych trzech miesięcy.
Warto pamiętać o wyznaczonych terminach, ponieważ ich przekroczenie oznacza, że urząd samodzielnie wyliczy należną do zapłaty kwotę podatku, która będzie przekraczała niezbędne minimum - ulgi podatkowe nie zostaną uwzględnione automatycznie.
Kto i kiedy rozlicza podatek w Norwegii? Terminy składania rozliczeń zależą od statusu płatnika - procedury dla pracowników, przedsiębiorców i spółek AS w Norwegii są nieco inne. Pracownicy powinni przede wszystkim sprawdzić prawidłowość wstępnie rozliczonego podatku - wskazanego w Skattemelding. Dokument ten najczęściej wysyłany jest pod koniec marca poprzez portal Altinn.no. Jeśli zawarte w Skattemelding informacje nie odpowiadają stanowi faktycznemu, należy wprowadzić zmiany na otrzymanym formularzu bądź na portalu Altinn.no.

Osoby prowadzące firmę w Norwegii są zobowiązane do uzupełnienia Skattemelding i dołączenia do niego wszelkich niezbędnych dokumentów - urząd nie zna dochodów, które osiągnęła dana firma.
Zeznanie podatkowe w Norwegii należy złożyć do 30 kwietnia (pracownicy) bądź 31 maja (przedsiębiorcy). Ostateczne wyliczenie podatku - Skatteoppgjør - urząd wysyła między czerwcem a październikiem.
Rozliczenia złożone za pomocą portalu Altinn.no zazwyczaj rozpatrywane są jako pierwsze, a co za tym idzie podatek zwracany jest wcześniej (nawet w czerwcu). Zeznania podatkowe składane drogą elektroniczną można składać do końca maja bez konsekwencji ze strony norweskiego urzędu.

ROZLICZENIE ZWYKŁE

Rozliczenie zwykłe to rodzaj rozliczenia rocznego w Norwegii, która przysługuje osobom na stałe mieszkającym w Norwegii, które nie mogą skorzystać z innych odliczeń. Co pozwala odpisać rozliczenie zwykłe w Norwegii? Korzystając z rozliczenia zwykłego do zeznania podatkowego należy dołączyć:
 • zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych wydatków (sammenstiling),
 • wstępnie rozliczone zeznanie (Selvangivelse - wysyłane przez norweski urząd),
 • informację o stanie konta (wysyłaną przez bank).
Plus dodatkowo:
 • potwierdzenie ze szkoły / przedszkola,
 • potwierdzenie z banku / instytucji, w której zaciągnięto kredyty,
 • potwierdzenie z instytucji, w której posiada się papiery wartościowe, depozyt itp.
Dokumenty dołączane do rozliczenia - w tym dokumenty związane z ulgami podatkowymi - powinny zostać przetłumaczone na język norweski lub angielski. Dotyczy to w szczególności zaświadczeń bankowych (np. zaświadczeń o wysokości zapłaconych odsetek) związanych z kredytami zaciągniętymi poza Norwegią (w Polsce lub w innym kraju europejskim), dla osób które zamierzają starać się o odliczenie oprocentowania tych kredytów.

STATUS PENDLER

Status Pendler przysługuje osobom pracującym i mieszkającym na terenie Norwegii, które regularnie odwiedzają kraj ojczysty.
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą własną firmę w Norwegii również mogą ubiegać się o przyznanie statusu Pendler. Regularne wizyty w kraju ojczystym dotyczą odwiedzin u członków rodziny - współmałżonka / dzieci, a w przypadku osób, które nie ukończyły 21 roku życia - rodziców - które odbywają się co najmniej raz do roku.
Status Pendler może dotyczyć także osób samotnych, które mieszkają i pracują w Norwegii i posiadają dwa gospodarstwa domowe:
 • w kraju ojczystym posiadają adres stałego zameldowania,
 • w Norwegii mieszkają w lokalu, którego powierzchnia nie przekracza 30 m2 na osobę.
Co możemy odliczyć dzięki statusowi Pendler?

Aby rozliczyć się jako Pendler należy zebrać niezbędne dokumenty:

 • zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych podatków (Sammenstiling),
 • årsoppgave (informacja o stanie konta - wysyłana przez bank),
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce,
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Norwegii,
 • akt własności lokalu w Polsce lub umowa wynajmu lokalu,
 • akt ślubu (osoby w związkach małżeńskich),
 • akt urodzenia dzieci (osoby posiadające dzieci),
 • potwierdzenia podróży (bilety, opłaty za przejazd przez bramki itp.),
 • umowa najmu mieszkania w Norwegii (z wyszczególnionym metrażem),
 • rachunki za czynsz (w wynajmowanym mieszkaniu),
 • rachunki za prąd (w wynajmowanym mieszkaniu).
Akt ślubu i urodzenia dzieci należy przetłumaczyć na język norweski bądź angielski.

ULGA STANDARDFRADRAG - ULGA 10%

Standardfradrag to ostatnia z norweskich rodzajów rozliczeń, która przysługuje osobom spełniającym określone przez urząd warunki.
Standardrafdrag pozwala podatnikowi na odpisanie 10% podatku od dochodów uzyskanych z tytułu zatrudnienia. Odpisu można dokonać w rocznym rozliczeniu podatkowym, a kwota odliczenia nie może przekraczać 40 000 NOK.
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.
Kto może korzystać z ulgi 10%? Do skorzystania z ulgi 10% potrzebne są podstawowe dokumenty niezbędne do dokonania rozliczenia z norweskim urzędem podatkowym.

Standardfradrag (ulga 10%) - dokumenty:

 1. Sammenstiling - zestawienie zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych rachunków (pracodawca powinien każdego miesiąca udostępniać pracownikowi dokument, który potwierdza wysokość wynagrodzenia i podatku - dodatkowo w styczniu ma obowiązek wysłać wykaz wypłat i potrąconych podatków za miniony rok).
 2. Årsoppgave - wysyłana przez bank informacja o stanie konta.
 3. Selvangivelse - wstępnie rozliczone zeznanie, które wysyła urząd.

FAQ

ROZLICZENIE ROCZNE:


1. Kto powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym w Norwegii?
Każdy kto mieszka i pracuje na terenie Norwegii powinien rozliczyć się z tutejszym urzędem skarbowym, jednak nie każdy musi składać rozliczenie roczne - jeśli Skattemelding (wstępne rozliczenie) zostało wystawione prawidłowo, składanie zeznania podatkowego jest zbędne. W takim przypadku, aby skorzystać z należnych ulg, należy na otrzymanym druku dopisać przysługujące odliczenia.

2. Jakie dokumenty są niezbędne do rozliczenia podatku w Norwegii?
Aby móc złożyć rozliczenie podatkowe należy posiadać Sammenstilling - zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconej zaliczki na podatek dochodowy, Skattemelding - wstępnie rozliczone zeznanie oraz Årsoppgave - rozliczenie o stanie konta. W zależności od rodzaju ulg podatkowych, z jakich chcemy skorzystać, trzeba zebrać inne wymagane dokumenty.

3. Czy do zeznania rocznego należy dołączać oryginały wymaganych dokumentów?
Do zeznania rocznego w Norwegii zawsze dołącza się kopie wymaganych przez urząd dokumentów - przetłumaczone na język norweski bądź angielski.

4. W jakim terminie trzeba rozliczyć podatek w Norwegii?
Pracownicy z urzędem podatkowym muszą rozliczyć się do 30 kwietnia. Przedsiębiorcy mają czas do 31 maja po roku podatkowym.

5. Czy termin złożenia zeznania podatkowego w Norwegii można przedłużyć?
Termin składania zeznania podatkowego można przedłużyć - aby to zrobić należy za pomocą portalu Altinn.no wysłać uzasadnione podanie o przedłużenie terminu składania rozliczenia - dokument powinien być napisany w języku norweskim lub angielskim.

6. Czy istnieje możliwość rozliczenia podatku przed końcem roku rozliczeniowego?
Można złożyć rozliczenie przed końcem roku podatkowego - należy wysłać druk RF-1038 (przedterminowe rozliczenie podatkowe dla pracownika zagranicznego).

7. Dlaczego warto rozliczyć się z norweskim urzędem skarbowym?
Rozliczenie z urzędem jest korzystne, ponieważ daje możliwość skorzystania z przysługujących odliczeń - w przypadku rozliczania przez urząd nie są one naliczane automatycznie. Niezłożenie rozliczenia w określonym terminie wiąże się także z wysokimi karami finansowymi.

8. Dlaczego rozliczanie się drogą elektroniczną jest korzystne?
Warto rozliczać się za pomocą portalu Altinn.no, ponieważ system automatycznie wskazuje załączniki, które powinny zostać wypełnione, a dokumenty zostają zapisane w archiwum. Zaletą jest również pewność, że rozliczenie podatkowe zostanie dostarczone do bazy danego urzędu zaraz po wysłaniu.

9. W jaki sposób urząd podatkowy dokonuje zwrotu podatku w Norwegii?
Urząd dokonuje zwrotu podatku do sześciu tygodni od otrzymania Skatteoppgjøret (dokument wysyłany jest między końcem czerwca a październikiem). Kwota należnego podatku jest uzależniona od wyliczeń urzędu i zastosowanych przez podatnika odpisów.

10. Co stanie się, gdy podatnik nie złoży zeznania podatkowego?
W sytuacji, gdy rozliczenie nie zostanie złożone w wyznaczonym przez urząd terminie, automatycznie zostaje naliczony należny do zapłaty podatek (bez odpisów). Jeśli przedsiębiorca w Norwegii nie złoży zeznania podatkowego, automatyczne rozliczenie nie jest możliwe, ponieważ urząd nie zna przychodów firmy - w takim przypadku wylicza się statystyczne dochody, do których dolicza się spory podatek. Osoby, które nie rozliczą się z urzędem, muszą liczyć się z koniecznością zapłaty odsetek od podatku i karą finansową.

11. Co można odliczyć w norweskim zeznaniu rocznym?
Roczne zeznanie podatkowe umożliwia odliczenie określonych ulg podatkowych - od rodzaju zastosowanego odpisu zależy zakres możliwych odliczeń (kosztów, które poniósł płatnik). Korzystając z ulg podatkowych można odliczyć np. koszty poniesione w związku z dojazdami do pracy, wynajmem lokalu mieszkalnego czy rachunki za prąd.

12. Co zrobić, aby otrzymać jak najwyższy zwrot podatku w Norwegii?
Należy optymalnie wykorzystać przysługujące ulgi podatkowe. Warto dokładnie zapoznać się z warunkami przyznawania ulg i z ich tytułu odpisać poniesione koszty.

13. Czy w rozliczeniu można odliczyć koszty związane z kredytem hipotecznym?
Koszty poniesione w związku z zaciągniętym kredytem są automatycznie odpisywane przez norweski urząd - dotyczy to odsetek od kredytu na zakup samochodu czy mieszkania.

14. Czy w rozliczeniu podatkowym w Norwegii można odliczyć koszty związane z kredytem hipotecznym w Polsce?
Odsetki od kredytu zapłacone w roku, którego dotyczy dane zeznanie podatkowe mogą zostać odliczone - osoby chcące skorzystać z tego odliczenia muszą udokumentować wysokość zapłaconych odsetek, a do rozliczenia dołączyć zaświadczenie z banku przetłumaczone na język angielski bądź norweski.

15. Czy rozliczeniu rocznym w Norwegii można odpisać koszty związane z posiadaniem dzieci?
Koszty związane z posiadaniem dzieci - np. za przedszkole, świetlicę - zazwyczaj odliczane są przez urząd automatycznie na podstawie Foreldrefradrag. W przypadku, gdy odpisy nie zostały uwzględnione w Skattemelding, konieczne jest udokumentowanie zasadności odliczeń, np. za pomocą zaświadczeń z miejsca opieki i potwierdzeń przelewów.

16. Czy można odliczyć koszty poniesione z tytułu dojazdu do pracy?
Koszty poniesione z tytułu dojazdów do pracy mogą zostać odliczone od podatku - na portalu Altinn.no system automatycznie przelicza według wzoru wskazaną liczbę dni pracy i przebyte wtedy kilometry, a wartość powyżej obowiązującego limitu (w 2020 roku jest to 23 100 NOK) stanowi podstawę do odliczenia w zeznaniu rocznym.

17. W jaki sposób przeliczać zarobki w polskich złotych (PLN) na korony norweskie (NOK)?
Zarobki przelicza się zgodnie z obowiązującym kursem walut - właściwym dla dnia wypłaty lub na dzień 31 grudnia danego roku podatkowego.

18. Czy akt małżeństwa powinien zostać przetłumaczony?
Akt małżeństwa - tak jak inne dokumenty dołączane do zeznania podatkowego - potrzebny do uzasadnienia niektórych wniosków o ulgi podatkowe powinien zostać przetłumaczony na język angielski bądź norweski. Wyjątek stanowią dokumenty wydane na druku unijnym - norweski urząd przyjmuje je bez konieczności tłumaczenia.

ULGI PODATKOWE:


1. Co oznacza status Pendler?
Status Pendler to jeden z rodzajów rozliczeń w Norwegii, która umożliwia odliczenie w zeznaniu rocznym kosztów związanych z podróżami do kraju ojczystego, wynajmem mieszkania w Norwegii czy rachunkami za prąd (w wynajmowanym mieszkaniu). Status Pendler przysługuje osobom, które regularnie odwiedzają rodzinę w miejscu stałego zamieszkania (co najmniej raz do roku).

2. Jak często trzeba podróżować do kraju ojczystego, aby móc ubiegać się o przyznanie statusu Pendler?
Częstotliwość podróży jest uzależniona od statusu danej osoby. Osoby, które podróżują do rodziny (współmałżonka / dzieci) powinny podróżować do kraju ojczystego przynajmniej raz w roku - konieczne jest również udokumentowanie odbytych podróży np. za pomocą biletów lotniczych czy biletów na prom. Osoby samotne powinny podróżować do Polski co najmniej cztery razy w roku.

3. Z czym wiąże się uzyskanie podatkowego statusu Pendler?
Posiadanie statusu Pendler oznacza możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym kosztów związanych z podróżami do kraju ojczystego, zamieszkaniem w Norwegii i wyżywieniem.

4. Co może odliczyć od podatku osoba posiadająca status Pendler?
Osoba posiadająca status Pendler może odliczyć od norweskiego podatku: koszty podróży (na podstawie biletów lotniczych, autobusowych, opłat drogowych), koszty wynajmu mieszkania (na podstawie umowy najmu), rachunki za prąd (na podstawie wystawionych rachunków) czy dietę na dany dzień (stawka określana jest każdego roku). Aby skorzystać z należnych ulg do rozliczenia należy dołączyć skany rachunków i potwierdzenia podróży do kraju ojczystego.

5. Jakie dokumenty są potrzebne do wykorzystania statusu Pendler?
Aby rozliczyć się jako Pendler należy skompletować dokumenty, które stanowią potwierdzenie poniesionych kosztów: zestawienie rocznych wynagrodzeń i zapłaconych podatków (Sammenstilling), Årsoppgave (informacja o stanie konta wysyłana przez bank), zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce z rodziną, akt ślubu ( dotyczy osób w związkach małżeńskich), akty urodzenia dzieci (dotyczy osób posiadających dzieci), potwierdzenia podróży (bilety, opłaty za przejazd przez bramki itp.), umowę najmu mieszkania w Norwegii, rachunki za prąd i potwierdzenia zapłat.

6. Jakie warunki powinna spełniać osoba samotna, która chce uzyskać status Pendler?
Osoby samotne również mogą posiadać status Pendler - aby go uzyskać muszą posiadać adres stałego zameldowania w kraju ojczystym, a w Norwegii mieszkać w lokalu, którego powierzchnia nie przekracza 30 m2 na osobę. Dodatkowo konieczne jest zgromadzenie dokumentów wymaganych przez urząd: zestawienia rocznych wynagrodzeń i zapłaconych podatków (Sammenstilling), wstępnego rozliczenia podatkowego Skattemelding (wysyłane przez norweski urząd), dokumentów potwierdzających odbyte podróże (bilety lotnicze, promowe, autobusowe, rezerwacje, faktury) oraz dokumentów potwierdzających koszty wynajmu mieszkania i opłat za prąd (potwierdzenia przelewów, faktury za prąd).

7. Jak odliczyć wydatki poniesione na mieszkanie w Norwegii?
Aby odliczyć koszty mieszkania w Norwegii, Pendler musi przedstawić umowę najmu lokalu oraz potwierdzenie zapłaty za czynsz. W sytuacji, gdy koszty wynajmu mieszkania były potrącane z pensji pracownika, należy przedstawić odcinki wynagrodzenia potwierdzające wysokość odliczeń.

8. Jak odliczyć wydatki na prąd w wynajmowanym mieszkaniu?
Aby odliczyć wydatki poniesione na prąd należy przedstawić dowody dokonanych płatności (za pomocą dokonanych przelewów bankowych).

9. Czy osoba posiadająca status Pendler może odliczyć wydatki z tytułu wynajmu, jeśli umowa została podpisana przez kilka osób wspólnie wynajmujących dany lokal?
Jeśli umowa najmu lokalu została podpisana przez kilku wynajmujących również można dokonać odliczenia. Na umowie najmu nazwiska i podpisy wynajmujących powinny zostać wyraźnie wyszczególnione, a opłaty z tytułu wynajmu muszą być opłacane przelewem bankowym.

10. W jaki sposób można odpisać od podatku w Norwegii wydatki poniesione na wyżywienie?
Osoba posiadająca status Pendler może odliczyć koszty wyżywienia, obliczając kwotę na podstawie wzoru: liczba dni przebywania na terenie Norwegii pomnożona przez stawkę diety za każdy dzień pobytu (ustalana przez urząd na dany rok podatkowy). Dieta przysługuje jedynie osobom, które nie mają możliwości samodzielnego przygotowywania posiłków.

11. Czego dotyczy pojęcie diety - jedynie dni pracujących czy wszystkich dni pobytu na terenie Norwegii?
W zeznaniu rocznym w Norwegii można odliczyć dietę - dotyczy ona wszystkich dni pobytu w Norwegii - dni roboczych oraz dni wolnych od pracy.

12. W jaki sposób odliczyć od podatku w Norwegii koszty biletów lotniczych?
Odliczając koszty biletów lotniczych należy rozliczyć kilometry przebyte między miejscem zamieszkania w Norwegii a miejscem stałego zamieszkania w kraju ojczystym.

13. Czy w rozliczeniu rocznym w Norwegii można odliczyć koszty biletów promowych?
W rozliczeniu rocznym można uwzględnić koszty biletów promowych - zawiera się je w kosztach poniesionych z tytułu podróży do kraju ojczystego lub podróży służbowych. Bilety stanowią jednocześnie potwierdzenie podróży.

14. Czy konieczne jest udokumentowanie podróży, których koszty pokrył pracodawca?
W zeznaniu rocznym nie można uwzględniać kosztów podróży, które pokrył pracodawca.

15. Z jakich odpisów mogą skorzystać osoby samotnie wychowujące dziecko?
Osoby samotnie wychowujące dziecko, które pobierają rozszerzony zasiłek rodzinny, mogą skorzystać ze Særfradrag for enslige forsørgere - specjalnego odpisu wyliczanego na podstawie miesięcy opieki nad dzieckiem. Odliczenie naliczane jest automatycznie w Skattemelding.

16. W jaki sposób powinna rozliczyć się osoba, która w Norwegii przebywała jedynie przez część roku podatkowego?
Osoby, które przebywały na terenie Norwegii jedynie przez część roku w rozliczeniu muszą podać okres zatrudnienia i liczbę dni spędzonych w kraju w danym roku podatkowym - kwota wolna od podatku zostaje obniżona proporcjonalnie do długości pobytu.

17. Co mogą odliczyć osoby korzystające z ulgi 10%?
Ulga 10% polega na odliczeniu 10% uzyskanych dochodów, co pomniejsza podstawę opodatkowania. Standardfradrag nie może jednak przekroczyć 40 000 NOK i dotyczy jedynie dochodów z tytułu zatrudnienia.
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.

18. Kto może skorzystać ze Standardfradrag?
Ze Standardfradrag może skorzystać każdy, kto przebywał w Norwegii krócej niż 183 dni w ciągu roku bądź krócej niż 270 dni w ciągu kolejnych dwóch lat oraz nie prowadzi działalności gospodarczej.

19. Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia w ramach ulgi 10% (Standardfradrag)?
To urząd weryfikuje, czy danej osobie faktycznie przysługuje ulga 10% - podatnik powinien tylko zaznaczyć odliczenie w Skattemelding. Konieczne jest aktualne zaświadczenie o zameldowaniu (potrzebne w razie kontroli z urzędu).

20. Czy ze Standardfradrag (ulgii 10%) można skorzystać niezależnie od ilości lat przepracowanych w Norwegii?
Ze Standardfradrag można skorzystać przez pierwsze dwa lata pobytu w Norwegii (nie dotyczy to przedsiębiorców). Wyjątkiem są pracownicy sezonowi - osoby przyjeżdżające do pracy w Norwegii np. na miesiąc do zbioru owoców, mogą korzystać z ulgi 10% każdego roku.

21. Który rodzaj rozliczenia w Norwegii jest najkorzystniejszy?
Najkorzystniejszy rodzaj rozliczenia w Norwegii to status Pendler - pozwala na odpisanie kosztów wyżywienia i zakwaterowania. Osoby, którym nie przysługuje ten rodzaj odliczenia mogą skorzystać ze Standardfradrag, która pozwala na odpisanie 10% dochodów (jednak nie więcej niż 40 000 NOK).
Uwaga! Od 2019 roku ulga 10% zostaje zlikwidowana.

ODWOŁANIA:


1. Co zrobić w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z wyliczeniami urzędu?
Jeśli wyliczenia urzędu są błędne, należy poprawnie wypełnić otrzymany dokument (Skattemelding) i odesłać go do danego urzędu skarbowego. Jeśli błędne są wyliczenia ze Skatteoppgjøret (ostatecznego rozliczenia), można złożyć od nich odwołanie - do sześciu tygodni od otrzymania dokumentu. Naliczony podatek powinien zostać opłacony, a gdy urząd pozytywnie rozpatrzy odwołanie, płatnik otrzyma zwrot nadpłaty.

2. Jaki jest ustawowy termin złożenia odwołania od decyzji urzędu?
Odwołanie należy złożyć w terminie do sześciu tygodni od otrzymania ostatecznego rozliczenia - Skatteoppgjøret. Norweski urząd powinien rozpatrzyć wniosek w ciągu trzech kolejnych miesięcy. Jeśli odwołanie zostanie złożone po upływie dwunastu miesięcy od otrzymania ostatecznego rozliczenia, urząd nie ma obowiązku rozpatrywania takiego wniosku.

3. Czy odwołanie można złożyć przez Internet?
Odwołanie od błędnie wyliczonego podatku można złożyć za pomocą portalu Altinn.no.

4. Który urząd rozpatruje odwołania od błędnie naliczonego podatku w Norwegii?
Odwołanie od błędnie naliczonego podatku rozpatruje urząd, który wystawił ostateczne rozliczenie - osoby posiadające tymczasowy numer personalny (D-nummer) rozliczają się w Sentralskattekontoret for utenlandssaker, a podatnicy ze stałymi numerami personalnymi (fødselsnummer) z lokalnymi urzędami skarbowymi (spis urzędów jest dostępny na stronie: http://www.skatteetaten.no/no/Om-skatteetaten/Kontakt-oss/Kontor).

5. Jak długo trwa rozpatrywanie odwołania przez urząd skarbowy?
Wszystko zależy od terminu w którym złożono odwołanie - na wnioski złożone do sześciu tygodni od otrzymania Skatteoppgjøret urząd powinien udzielić odpowiedzi w ciągu trzech następnych miesięcy.

6. Ile lat wstecz można odwołać się od rozliczenia podatkowego w Norwegii?
Zgodnie z norweskim prawem odwołanie od wyniku rozliczenia można złożyć w ciągu trzech lat - wnioski dotyczące zeznań podatkowych z lat wcześniejszych mogą nie zostać rozpatrzone przez urząd ze względu na przeterminowanie sprawy.

7. Co dzieje się, gdy urząd skarbowy pozytywnie odpowie na odwołanie?
Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego odwołania urząd wystawia skorygowane rozliczenie - Skatteoppgjøret, na podstawie którego podatnik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku.

8. Czy opłacenie błędnie naliczonego podatku jest konieczne?
Błędnie naliczony podatek należy opłacić - jeśli podatnik tego nie zrobi, niezależnie od decyzji urzędu odnośnie odwołania, naliczane zostają karne odsetki, a płatnik może zostać obciążony karą finansową.
Cofnij odpowiedź

Poniżej znajdziesz miejsce na komentarz

* - pola obowiązkowe

Komentarz*

109 odpowiedzi na artykuł "ROZLICZENIE ROCZNE W NORWEGII"

Popae
sporządzenie roczne przedsiębiorstwa Norwegia do kiedy trzeba składać ?
ODPOWIEDZ
ZooM
do 31 maja wszyscy przedsiębiorcy w Norwegii muszą złożyć zeznanie roczne.
Jarek83
Jakaś dobra duszyczka pomoże z norweskie sporządzenie roczne firmy?
ODPOWIEDZ
Juuula
norweskie sporządzenie roczne biznesu jest łatwe samemu można to zrobić :P
EwelinaS
Eh, chciałbym mieszkać w Norwegii...
ODPOWIEDZ
Dew
sporządzenie roczne firmy Norwegia jak i co?
ODPOWIEDZ
Gavel93
Siema, otwórz przeglądarkę i wpisz sobie:
jak rozliczyć firmę w Norwegii
jak rozliczyć firmę Norwegia
rozliczenie podatku firma norwegia
rozliczenie podatku biznes Norwegia

Zawsze coś znajdziesz, pozdro!!
Kwees
Tak to będzie dobre sporządzenie roczne firmy w Norwegii :)
Lopezoo433
Tak to jest sporządzenie roczne Norwegia każdy musi to zrobić.
ODPOWIEDZ
BradD44
Nooo, a jak. ;)
dvdvd
Norwegia i te jej przepisy…rozliczenie firmy jednoosobowej powinno być proste…a tak to chcę zrobić norweskie rozliczenie enkleta i nie wiem nawet od czego zacząć…
ODPOWIEDZ
Przemysław
Ale nikt nie każe rozliczać się samemu? Zleć norweskie rozliczenie enkleta księgowemu.
zeberka45
Prawda jest taka że nawet nie trzeba za bardzo nic wiedzieć o tym jak wygląda norweskie rozliczenie biznesu żeby zrobić norweskie rozliczenie firmy jednoosobowej. Wystarczy to zrobić przez Internet, tam pisze wszystko jak wół, trzeba tyllko wpisywać jak wskazuje i tyle.
ODPOWIEDZ
Kamil
Hej, a to jest jakaś strona na której można zrobić norweskie rozliczenie firmy jednoosobowej? Do tej pory myślałem że jak norweskie rozliczenie biznesu to tylko tradycyjnie na papierze.
zeberka45
Na stronie altinn można zrobić norweskie rozliczenie przedsiębiorstwa, ja od kilku lat już robię sporządzenie roczne firmy jednoosobowej w Norwegii tylko i wyłącznie w ten sposób.
StanisławNowak
Patrzcie jaki rozwojowy kraj ta Norwegia. Rozliczenie firmy jednoosobowej przez internet! Nawet bym o tym nie pomyślał. Z ciekawości, czy można też w ten sposób wykonać norweskie rozliczenie przedsiębiorstwa np. spółkę?
zeberka45
Ja osobiście robiłam tylko sporządzenie roczne firmy jednoosobowej w Norwegii ale domyślam się że tak :)
kacperek22
Rozliczenie przedsiębiorstwa w Norwegii wydaje się trudne tylko w teorii. Tak naprawdę sporządzenie roczne enkelta jest szybkie i przyjemne :D
ODPOWIEDZ
precel
hej wszystkim, zapomniałem zrobić rozliczenie enkelta i doliczyli mi spory podatek. wiedziałem że norwegia jest droga ale zwaliło mnie z nóg. czy jest jakaś możliwość wybrnięcia z tej sytuacji, czy jeśli jednak to rozliczenie biznesu jest już spisane na straty?
ODPOWIEDZ
Rocco
Jak wybrnąć o czym Ty mówisz. Zrobiłeś rozliczenie biznesu, rozliczenie enkelta? Nie, no to płać podatek, ot co.
precel
no wiem że zawaliłem ale nie chcę płacić tyle kasy, to tylko rozliczenie firmy jednoosobowej. myślałem że w norwegii bardziej zwracają uwagę na np. norweskie rozliczenie spółki a nie takie drobnostki.
Iness09
Każde państwo pilnuje swoich interesów i jeśli chodzi o rozliczenie firmy Norwegia nie jest tutaj wyjątkiem. Zresztą jaka różnica czy norweskie rozliczenie spółki czy rozliczenie firmy jednoosobowej? W Norwegii jak masz firmę to masz obowiązek się rozliczyć i tyle.
lololol
hehe niezrobione rozliczenie firmy to teraz się martw ;)))) norwegia ma swoje zasady i ci nie odpuści… naucz się na swoim błędzie, zapłać podatek i karę i w przyszłym roku zrób rozliczenie przedsiębiorstwa jak należy… w norwegii jest porządek i nikogo nie interesuje że to tylko sporządzenie roczne enkelta ;)))))))
Akkuku
Czy sporządzenie roczne AS w Norwegii jest dużo bardziej skomplikowane niż rozliczenie enkelta? Chciałbym zmienić formę działalności na spółkę, zawsze norweskie sporządzenie roczne robiłem sam ale teraz zastanawiam się, czy nie lepszym pomysłem będzie zlecić to księgowym…
ODPOWIEDZ
Viviann
Masz za sobą już norweskie sporządzenie roczne więc na Twoim miejscu spróbowałabym sama. W Norwegii te rozliczenia są dość podobne, czy to rozliczenie enkelta czy sporządzenie roczne AS, a zawsze pieniądze w kieszeni zostaną.
hansolo
sporządzenie roczne spółki w norwegii może być i łatwe i trudne, zależy od danej spółki ;-)) nie lepiej, żeby pierwsze sporządzenie roczne firmy zrobiła księgowa? zobaczysz jak wygląda rozliczenie spółki w norwegii i nastepnym razem zrobisz na tym przykładzie sam?
Akkuku
No w sumie to też jakieś wyjście. Tak jak mówiłem, robiłem już sporządzenie roczne firm w Norwegii ale nigdy nie miałem styczności z tym jak wygląda rozliczenie spółki.
Jacek
Rób sam i się nie zastanawiaj. sporządzenie roczne spółki w Norwegii jest bardzo proste, poradzisz sobie.
Pomor
Norwegia sporządzenie roczne, jakie dokumenty trzeba złożyć?
Ewa
Hej wszystkim. Ostatnio robiłam rozliczenie biznesu w Norwegii i nieuznano mi ulg o które prosiłam w Skattemelding :( Czy miał ktoś może podobną sytuację? Co można zrobić?
ODPOWIEDZ
tutek
Mi co prawda jeszcze nic się podobnego nie przydażyło ale słyszałem że może się to czasami zdażać robiąc rozliczenie biznesu w Norwegii. A jesteś pewna że wszystko dobrze Twoje rozliczenie roczne było prawdiłowe? Norwegia rządzi się swoimi prawami i z doświadczenia wiem że niektóe przepisy mogą zmylić
Ewa
Jestem pewna że wszystko dobrze, raportowanie roczne robiła mi doświadczona księgowa przed którą Norwegia i norweskie prawo nie mają tajemnic. Czy coś mogę jeszcze zrobić w tej sytuacji? Czy muszę się pogodzić z tym że moje norweskie rozliczenie firmy nie będzie po prostu uwzględniało tych ulg?
Jolkaax3
skoro jesteś pewna że twoje norweskie rozliczenie firmy jest prawidłowe to złóż jakaś skarge czy coś
Zigi
Jak się coś nie zgadza w Skatteoppgjøret to możesz się odwołać za pomocą Klage :) Jak zaczynałem swoje życie w Norwegii to miałem podobne przeboje jeśli chodzi o rozliczenie roczne biznesu, ale trzeba być cierpliwym i walczyć o swoje!
Ewa
Tylko że ja otrzymałam Skatteoppgjøret już jakoś ponad miesiąc temu, to dalej mogę się odwołać czy już za późno? Jakbym wiedziała, że raportowanie roczne biznesu w Norwegii to taki problem to może zdecydowałabym się na inny kraj…
Zigi
Klage możesz złożyć do 6 tygodni po otrzymaniu Skatteoppgjøret a nawet później, ale musisz podać powód opóźnienia. Norwegia na prawdę ułatwia rozliczenie przedsięborstwa i nie ma co się denerwować, takie sytuacje szybko się wyjaśniają :)
maxx
nie dramatyzuj ewa, jak robilem rozliczenie przedsiębiorstwa to tez czasami wychodzily takie kwiatki. zloz klage i jazda z tym, wyjasnia sprawe za jakis czas i po problemie. norwegia jest pod tym wzgledem spoko, lepsza na pewno niz polska
Waldi
Podepnę się tutaj do wątku. Jak się składa Klage to ile mniej więcej się czeka na odpowiedź? Robiłem raportowanie roczne przedsiębiorstwa w Norwegii i też chciałbym się odwołać od jednej rzeczy
Zigi
Na odpowiedź od urzędu dot. klage czeka się maksymalnie 3 miesiące ale z doświadczenia wiem, że odzywają się szybciej :) W Norwegii raczej wszystko przebiega sprawnie, czy to sporządzenie roczne przedsiębiorstwa czy inne sprawy.
Norweg
Jak tam u Was podatkowe firm Norwegia ??!!!;D
ODPOWIEDZ
Anka45
sie robi sie ;P
Antek
samo sie nie zrobi ;P
Dora656
Rozliczanie firmy norwegia... robi się czy się nie robi o to jest pytanie hahah
Goska444
halo Norwegia firm prowadzę, zapraszam ;D
ODPOWIEDZ
Lidia
Ja się moze zgłosze jak nie ogarne sama :P
Wera
No i fajnie, ja moze tez ;)
Wera
Ktoś robi Rozliczenie firmy w Norwegii?
ODPOWIEDZ
Lukas
ja robię ;P
Przemo34
i ja ;D
Zwrot podatku Norwegia
Kiedy jest zwrot podatku???
Monia
masz tam w tekście, ile mają czasu na zwrot
Izabelle
Już prawie czas na raportowanie roczne w Norwegii. Terminy są już w kwietniu.
ODPOWIEDZ
Karol94
Tak, trzeba wszystko przygotować na raportowanie roczne w Norwegii. Zostały w sumie dwa miesiące.
Fabianekx
Jeszcze jest czas na raportowanie roczne w Norwegii, nie ma się co denerwować ani spieszyć.
Małgorzata
Fajny poradnik, dzięki, przyda się w przyszłym roku ;)
ODPOWIEDZ
BartekKot
Sporo tych rzeczy się dołącza w to raportowanie roczne, Norwegia się nie patyczkuje, nie ma co.
ODPOWIEDZ
JolaX
Zgadzam się, dlatego jest to chyba najtrudniejsze raportowanie roczne, jakie widziałam. Ale to w końcu Norwegia.
Daria
Czy jeśli chodzi o raportowanie roczne to Norwegia ma ten status Pendler najbardziej korzystny?
ODPOWIEDZ
Joanna90
Tak, status pendler jest najbardziej korzystny, jeśli chodzi o raportowanie roczne, bo w nim Norwegia pozwala odpisać te koszty wyżywienia np.
Whaska
norweskie sporządzenie roczne przedsiębiorstwa
Jerry
Sporo tych rzeczy trzeba dołączyć przy ulgach, aż mi się wydaje to raportowanie roczne trudne, ale skoro Norwegia jakoś to ogarnia to nie może być aż tak źle.
ODPOWIEDZ
Zenek90
Tak patrzę na to raportowanie roczne i Norwegia ma naprawdę sporo dokumentów żeby wszystko rozliczyć...
ODPOWIEDZ
Kasiaxoxo
Nieźle wygląda to raportowanie roczne... Norwegia chyba nie ma lekko.
ODPOWIEDZ
Jacekk
E tam, akurat raportowanie roczne to Norwegia ma naprawdę spoko!
Feliks
Mam znajomego to nigdy nie narzeka na raportowanie roczne, Norwegia ma podobno super system.
Sandra78
Ja też słyszałam dużo dobrego o rozliczeniu rocznym w Norwegii!
Rezko3
sporządzenie roczne biznesu Norwegia zawsze fajnie nie jest
Gosiaczek
Szkoda że Norwegia likwiduje ulgę 10%... raportowanie roczne teraz pewnie się skomplikuje dla niektórych.
ODPOWIEDZ
Justyna89
miejmy nadzieję że aż tak się nie skomplikuje to raportowanie roczne... Norwegia na pewno miała powód, żeby to zlikwidować.
Konradek
Norwegia to zawsze znajdzie sposób żeby raportowanie roczne było mało przyjemne.
Lidia
Bez przesady, raportowanie roczne jest w Norwegii spoko, naprawdę... W porównaniu do innych krajów to jest serio dobrze.
Ola1987
Właśnie, nie ma co narzekać na raportowanie roczne. Norwegia wie co robi.
loui
Ludziska mam pytanko: Czy rozliczenie podatku w Norwegii składa się na jakimś określonym druku?
ODPOWIEDZ
zuzia28
Jest do tego specjalny formularz. W takich sprawach jak rozliczenie podatku w Norwegii zaglądaj na altinn. Tam jest wszystko.
loui
A wiecie może jak wygląda taki formularz, na którym składa się rozliczenie podatku w Norwegii?
mariano
szczerze mówiąc nie wiem, bo rozliczenie podatku w Norwegii robi za mnie księgowa, ale chyba jest prosty.
Igor93
Jeżeli chodzi o rozliczenie podatku w Norwegii, to sam druk jest czytelny, natomiast trzeba pamiętać o wszystkich szczegółach.
Browneyed
Czytelny?! Jak dla kogo. Ja robiłam rozliczenie podatku w Norwegii i to była jakaś masakra!
Brixes
Rozliczenie podatku w Norwegii to nie jest prosta sprawa.
Renatka
Rozliczenie podatku w Norwegii przyniosło mi ostatnio sporo trudności.
ewkas
Mi też. Rozliczenie podatku w Norwegii to jakaś masakra!
Rafi
Rozliczenie podatku w Norwegii do łatwych nie należy.
anetka91
Hej :-) Czy ktoś z Was już robił rozliczenie podarku w Norwegii? Gdzie tłumaczyliście dokumety?
ODPOWIEDZ
Szczepan
Mi nie kazali tłumaczyć dokumentów jak robiłem rozliczenie podatku w Norwegii.
SmilyB
A ja jak składałam rozliczenie podatku w Norwegii, to nie chcieli mi przyjąć i musiałam przetłumaczyć.
khaki
To musiałaś źle trafić. Ja już kilka razy robiłem rozliczenie podatku w Norwegii i nigdy nie miałem z tym problemu.
Bolcio
Ktoś juz sam próbował robić rozliczenie norweskiego podatku na laika?
ODPOWIEDZ
Driveman
Ja robiłem. Spoko nie jest takie trudne to rozliczenie norweskiego podatku. Próbuj śmiało :-)
Miśka
Ile trwa rozliczenie podatku w Norwegii? Chodzi mi o czas między złożeniem wniosku, a rozliczeniem przez urząd.
Driveman
To zależy od urzędników. Zwykle rozliczenie podatku w Norwegii szybko przebiega - tak jest przynajmniej w przypadku mojej firmy.
Ringo11
Już mi bokiem wychodzi to rozliczenie podatku... W Norwegii to jest takie upierdliwe...
snookie94
Ringo11 wrzuc na luz. Jak sie bedziesz tak spinał to Ci jeszcze gorzej to rozliczenie podatku wyjdzie. No jest to upierdliwe w Norwegii, ale co sie martwisz, trzeba bedzie to poprawisz!
Roman
Otóż to. Korektę zawsze możesz zrobić nawet jeśli chodzi o rozliczenie podatku w Norwegii.
Bolcio
A ktoś z Was już poprawiał rozliczenie norweskiego podatku?
Driveman
Ja raz poprawiałem rozliczenie norweskiego podatku, ale luz, potraktowali mnie po ludzku.
Daga
To normalne. Każdy może się pomylić jak robi rozliczenie norweskiego podatku. W końcu nikt nie jest robotem...
andrew
Właśnie. Tam to przynajmniej normalnie podchodzą do człowieka, który składa rozliczenie norweskiego podatku. Nie to co u nas - że zaraz bandyta, co chce oszukać.
Jessica
Trudno jest zrobić rozliczenie podatku w Norwegii? Chciałabym je zrobić sama.
ODPOWIEDZ
Nina1995
W Norwegii łatwo się robi rozliczenie podatku, o ile znasz język i wiesz o co chodzi.
Jessica
A jeśli nie wiem i nie znam języka, to dam radę sama zrobić rozliczenie podatku w Norwegii?
Nina1995
To będzie trudne, ale może sobie poradzisz. Rozliczenie podatku w Norwegii możesz zrobić przez Altinn.
Daro29
A czy da się zrobić korektę norweskiego podatku?
Adaśko
musi się jakoś dać poprawić rozliczenie norweskiego podatku
Briano
Ludzie co sie przejmujecie? Każdy dokument składany do urzędu da się poprawić. W Norwegii wystarczy zrobić korektę dokumentu rozliczenie podatku i po kłopocie.
Michaś
Briano, a co jak sie źle zrobi korekte rozliczenie podatku w Norwegii?
Bruno
To się robi następną. Rozliczenie podatku w Norwegii to nie koniec świata, a jeszcze zadziwię was, że w urzędach pracują ludzie.
Daro29
Naprawde? A ja myślałem, że w urzędach w Norwegii siedzą potwory z kreskówek tam siedzą i jak rozliczenie podatku jest dobre, to je zjadają :-)
Nina1995
Bardzo śmieszne. Rozliczenie podatku w Norwegii to poważna sprawa.
Bruno
Nie żartuj z urzędników. Dla Ciebie to kosmiczne potwory, a tak naprawdę to ludzie, którzy mają bardzo odpowiedzialną pracę i rodziny na utrzymaniu. Jak źle zrobisz rozliczenie podatku w Norwegii, to nie dziw się, że będą się ciebie czepiać.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.