Jak zgłosić firmę do norweskiego rejestru VAT?

Na początku funkcjonowania firmy w Norwegii, przedsiębiorstwo będzie wystawiało faktury z 0% MVA (norweski skrót oznaczający podatek VAT). Stan ten, trwa do przekroczenia limitu 50.000 koron norweskich (NOK) w ciągu 12 miesięcy.

Po przekroczeniu wspomnianego pułapu obrotów, firma będzie musiała zgłosić się do norweskiego rejestru VAT i kolejne faktury będą już zawierały 25% MVA. Aby zgłosić przedsiębiorstwo do rejestru, należy wypełnić druk DEL 2 – Tillegg for Merverdiavgiftsregisteret i przesłać go do urzędu, wraz z fakturami wystawionymi do tej pory. Co istotne, suma kwot z faktur nie powinna przekraczać 50.000 NOK.

Czas rejestracji to około miesiąc. Gdy już to nastąpi, na stronie www.brreg.no pojawia się wpis: Registrert i Merverdiavgiftsregisteret (co oznacza „zarejestrowany w rejestrze VAT”).

Od 2015 roku pojawiła się również możliwość rejestracji do VAT elektronicznej.

W tym celu logujemy się do altinn.no i korzystamy z formularza: Samordnet registermelding – registrering av nye og endring av eksisterende foretak og enheter.

Należy pamiętać również o dołączeniu faktur do wniosku.

Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.