Darmowy program do faktur w Norwegii
MENU
Create account

Obsługa firmy w Norwegii

Zarejestrowanie firmy
Pomoc w zamknięciu firmy
Napisanie podania o druk E-106
Napisanie podania o druk E-109
Zapisanie na wizytę w UDI
Wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
Wyrobienie kart branżowych HMS
Pomoc w założeniu konta bankowego
Przygotowanie dokumentów celnych
Konsultacja w zakresie importu i eksportu przez norweską granicę
Zarejestrowanie firmy jednoosobowej

Rejestracja firmy jednoosobowej w Norwegii wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów, które należy wysłać
do urzędu Brønnøysund. Następnie urząd nadaje firmie numer organizacyjny, który jest niezbędny do prowadzenia działalności
w Norwegii i wystawiania faktur.

Klient wypełnia formularz zgłoszeniowy opłaca wystawioną fakturę i otrzymuje drogą elektroniczną wypełnione przez konsultantów dokumenty, gotowe do wysyłki. Możliwa jest również rejestracja przez altinn.no.
Pomoc w zamknięciu firmy

Zamknięcie przedsiębiorstwa w Norwegii wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów.

Klient wysyła formularz kontaktowy, opłaca wystawioną fakturę
i otrzymuje drogą elektroniczną wypełnione przez konsultantów dokumenty. Możliwe jest także zamknięcie firmy przez altinn.no.
Napisanie podania o druk E-106

Klient wypełnia formularz kontaktowy, opłaca wystawioną fakturę
i otrzymuje drogą elektroniczną wypełnione przez konsultantów dokumenty.
Napisanie podania o druk E-109

Klient wypełnia formularz kontaktowy, opłaca wystawioną fakturę
i otrzymuje drogą elektroniczną wypełnione przez konsultantów dokumenty.
Zapisanie na wizytę w UDI

Osoby z obszaru EOG, które decydują się na ponad trzymiesięczny pobyt w Norwegii, mają obowiązek meldunku w Norwegii. Wizytę w UDI należy umówić z odpowiednim wyprzedzeniem, warto pomyśleć o tym wcześniej, zwłaszcza mieszkając w dużym mieście. Na spotkanie należy przygotować stosowne dokumenty. Po zameldowaniu w Norwegii, często wymagana jest również wizyta
w Skatteetaten w celu zarejestrowania miejsca zamieszkania. Wizyta w UDI jest również konieczna w przypadku chęci przeniesienia rodziny do Norwegii lub otrzymania stałego numeru personalnego.
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

EKUZ jest odpowiednia dla osób, które przebywają w Norwegii wraz z rodziną i chciałyby mieć możliwość korzystania z opieki medycznej w innych krajach z obszaru EOG, w tym także w Polsce. Ubezpieczenie tego rodzaju obejmuje rodzinę, ale wymagane jest posiadanie karty przez każdego członka rodziny. Karta jest ważna przez 3 lata i upoważnia do elementarnych świadczeń medycznych w publicznych placówkach zdrowia. Klient wypełnia formularz kontaktowy, opłaca wystawioną fakturę i otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez konsultantów. Na otrzymanie karty czeka się 2 tygodnie.
W przypadku, gdy karta potrzebna jest szybciej, możliwe jest uzyskanie certyfikatu zastępczego - Helsekort.
Karty HMS

Osoby, które rozpoczęły działalność w branży, która jest regulowana przepisami Inspekcji Pracy (www.arbeidstilsynet.no), muszą wyrobić karty branżowe. Karty zamawia się za pośrednictwem strony https://www.hmskort.no/. Do założenia konta na tym portalu wymagane jest posiadanie stałego numeru personalnego. Do wyrobienia karty potrzebne są skany zdjęcia legitymacyjnego, paszportu oraz wzoru podpisu.
imię (wymagane)
adres e-mail (wymagane)
numer telefonu (wymagane)
wiadomość (wymagane)
44 - 22 =

Cennik świadczonych usług (ceny netto, bez VAT)
Zarejestrowanie firmy jednoosobowej 1 tys. NOK
Pomoc w zamknięciu firmy 1 tys. NOK
Zmiana danych firmy 500 NOK
Zapisanie na wizytę w UDI 400 NOK
Zamówienie karty podatkowej 500 NOK
Konsultacja telefoniczna/e-mail 100 NOK
Konsultacja dotycząca importu/eksportu 1 tys. NOK
Przygotowanie podania o druk E-106 500 NOK
Przygotowanie podania o druk E-109 500 NOK
Przygotowanie wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego 300 NOK
Przygotowanie dokumentów celnych 600 NOK
Przygotowanie wniosku o przemeldowanie 400 NOK
Karty HMS (dawniej ID-kort)
Zarejestrowanie osoby zamawiającej 500 NOK
Cena za sztukę 141/194 NOK (brutto)