Jak założyć filię firmy w Norwegii?

Drobni przedsiębiorcy w Polsce, którzy często współpracują z Norwegami, powinni rozważyć korzyści założenia swojej filii w Norwegii. Jak wygląda ów proces?

Biznesmeni z poza granic Norwegii, spośród wielu form prawnych działalności gospodarczej, najczęściej decydują się na otworzenie oddziału. Przynosi to duże korzyści finansowe, widoczne przede wszystkim w braku obowiązku kapitału założycielskiego, czy rejestracji tańszej od rejestracji spółki (koszt to 2,500 NOK – dane z 2007 r.). Chcąc zarejestrować filię do Brønnøysund należy wysłać wypełniony druk, a także odpowiednie dokumenty (przetłumaczone na j. norweski):
• akt założycielski firmy;
• statut firmy;
• wypis z rejestru firm;
• nazwa i adres głównej siedziby firmy;
• forma prawna firmy (np. sp. z o.o.);
• decyzja o utworzeniu oddziału firmy; wybór głównego dyrektora firmy;
• ewentualne pełnomocnictwa;
• decyzja o ew. powołaniu zarządu i/lub dyrektora naczelnego oddziału w Norwegii.
• nazwa i adres filii;
• zakres działania filii;
• w przypadku powołania zarządu oddziału – nazwiska, adresy oraz daty urodzenia (numery personalne) zarządu oddziału firmy (jeżeli oddział ten posiada zarząd) oraz te same dane dotyczące dyrektora;
• podpis oraz nazwiska i daty urodzenia osób upoważnionych do podejmowania w imieniu oddziału prawnych zobowiązań.

Jeżeli w oddziale powołany został zarząd lub prezes (nie wymagane przez prawo), wniosek o założenie filii powinien być podpisany przez wszystkich wchodzących w skład owego zarządu, a także przez ewentualnego prezesa.

Oddział zagranicznego przedsiębiorstwa traktowany jest jak firma norweska, a co za tym idzie posiada te same przywileje, ale i obowiązują go te same nakazy. Różnice wynikają z innej formy prawnej i nie są związane z państwem rejestracji spółki matki.

Od oddziału firmy nie wymaga się przeprowadzania audytu, jeśli jego dochód nie przekroczy 5 mln NOK. Co więcej, filia nie ma obowiązku przekazywania informacji o wysokości rocznych obrotów do Rejestru Rachunkowego Firm.

Firma matka odpowiada za ewentualne długi oddziału do pełnej wysokości swoich aktywów.

Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.