Warto prowadzić biznes w Norwegii

Dobra sytuacja gospodarcza krajów skandynawskich oraz korzystny klimat do prowadzenia biznesu, potwierdzony między innymi przez Bank Światowy w raporcie „Doing Business 2014”, sprawiają, że wzrasta zainteresowanie krajami nordyckimi jako potencjalnymi rynkami eksportowymi, a także inwestycyjnymi.

- Polscy przedsiębiorcy z coraz większym zainteresowaniem spoglądają w stronę Norwegii, Danii czy Szwecji - mówi Agnieszka Kowalcze, Dyrektor Izby. - Przykłady polskich firm, które z sukcesem działają na tych rynkach, jeszcze bardziej zachęcają do poszukiwania informacji na temat prowadzenia biznesu w Skandynawii. Potwierdzają to również liczne zapytania kierowane do Izby - dodaje.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza wspólnie z ekspertami z firm członkowskich, zorganizowała w listopadzie 2013 roku w Warszawie, konferencję pt. „Scandinavian SWOT”. Wydarzenie skierowane było do polskich firm, które szukając możliwości dalszego rozwoju zwróciły swoje zainteresowanie w stronę krajów skandynawskich. To ściśle robocze i biznesowe spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowaniem zarówno polskich jak i skandynawskich przedsiębiorców, a także mediów. Kolejna edycja „Scandinavian SWOT” odbędzie się 7 października 2014 roku, również w Warszawie.

Obecnie, zaprezentowany został raport „Kierunek Skandynawia”, który z jednej strony stanowi podsumowanie konferencji, a z drugiej jest unikalnym poradnikiem dla firm zainteresowanych dalszym rozwojem w krajach skandynawskich.

Publikacja, podobnie jak tematyka konferencji, kładzie nacisk na kilka najważniejszych dla prowadzenia firmy aspektów, a jednocześnie przedstawia szerokie tło ekonomiczne i mechanizmy działania wybranych sektorów skandynawskiej gospodarki.

Raport dostępny jest pod adresem: http://www.spcc.pl/images/file/newsy_pliki/2014/Publikacja_SPCC_Kierunek_Skandynawia.pdf

Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.