Te same zasady dla zagranicznych przedsiębiorców, co dla Norwegów.

Narodowość nie ma znaczenia przy prowadzeniu firmy w Norwegii, w której sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Zagraniczni przedsiębiorcy, w tym Polacy, działają na tych samych zasadach i podlegają temu samemu obciążeniu podatkowemu, co Norwegowie.

By prowadzić własną działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi zarejestrować się w Merverdiavgiftsregister (rejestrze podatników VAT), jeżeli spełnia restrykcyjne warunki.

Nie zawsze jednak będzie musiał naliczyć i zapłacić podatek VAT przy sprzedaży towarów czy usług. Istnieją różne zwolnienia, które można podzielić na dwa rodzaje:

1) Przedsiębiorca jest zwolniony z podatku, jeśli sprzedaż nie jest objęta ustawą o podatku VAT. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi tylko taką sprzedaż, to nie musi być zarejestrowana w Merverdiavgiftsregister i nie ma prawa do odliczenia naliczonego podatku VAT. Informacje o rodzajach sprzedaży, które są wyłączone z opodatkowania, są zawarte w ustawie.

2) Stawka zerowa VAT, czyli sprzedaż objęta ustawą o podatku VAT, która w świetle ustawy nie jest obciążona obłożeniem należnego podatku VAT. Przykładem takiej sprzedaży, może być sprzedaż nastawiona na eksport - sprzedaż towarów i usług z Norwegii za granicę. Jeśli przedsiębiorca prowadzi taką sprzedaż, to wówczas w pełni obowiązują przepisy ustawy o podatku VAT, w tym przepisy o odliczeniach za naliczony podatek VAT.

Забрать свой ответ
Ниже вы найдете место для комментариев
*Обязательные поля

0 ответы
Мне нужна поддержка в управлении норвежской компанией.
Мне нужна поддержка моего бизнеса в Норвегии.