Rejestracja przedsiębiorstwa w Norwegii

Ze względu na rosnące zainteresowanie krajem z niezwykle wysokimi płacami, proces zakładania firmy w Norwegii jest prosty i prawie nie wymaga formalności.
Założenie przedsiębiorstwa o dowolnej formie prawnej wymaga rejestracji w Centralnym Rejestrze Koordynacyjnym dla Podmiotów Prawnych (Enhetsregisteret). Czynność ta jest całkowicie bezpłatna, i aby jej dokonać, należy jedynie wypełnić pierwszą część Zintegrowanego Wniosku Rejestracyjnego (Samordnet registermelding), a także dołączyć wymagane dokumenty. Formularz można znaleźć na stronie internetowej Brønnøysundregistrene. Następnie, dokument zawierający właściwe dane trzeba przesłać na adres Brønnøysundregistrene, Enhetsregisteret.
Dalej firmie przydziela się numer organizacyjny, składający się z dziewięciu cyfr. Jest on konieczny do m.in. otworzenia konta bankowego lub zatrudnienia pracowników. Ponadto numer powinien znajdować się na wszystkich dokumentach firmowych. Używa się go także w kontaktach z urzędami.
Wspomniany wyżej wniosek, jeśli wymagany, może również służyć do rejestracji w innych instytucjach:
• Rejestr Pracodawców i Pracobiorców - NAV - AA Registeret
• Rejestr Przedsiębiorstw - Foretaksregisteret
• Rejestr Podatników VAT - Merverdiavgiftsmanntallet
• Rejestr Firm i Przedsiębiorstw Norweskiego Biura Statystycznego - Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og foretaksregister
• Rejestr Fundacji - Stiftelsesregisteret
• Rejestr Spółek z o.o. Norweskiego Dyrektoriatu ds. Podatków - Skattemanntallet for etterskudds¬pliktige.
W Samordnet registermelding można znaleźć informacje dotyczące wymogu bądź możliwości rejestracji podmiotu w różnych rejestrach. Istnieje również instrukcja pomocna przy wypełnianiu wniosku, dostępna na stronie Brønnøysundregistrene.
Przedsiębiorstwo musi zostać wpisane do Rejestr Podatników VAT, kiedy jego obrót w ostatnim roku przekroczy 50 tys. NOK. Firmy zagraniczne, które nie posiadają stałej siedziby w Norwegii, mogą dokonać rejestracji jedynie za pośrednictwem norweskiego reprezentanta (osoby lub firmy z norweskim adresem).
Wymóg rejestracji w Foretakregistret obejmuje wszystkie firmy (norweskie oraz zagraniczne) działające na terytorium kraju. Jedyny wyjątek stanowią firmy jednoosobowe, zatrudniające poniżej 5 pracowników lub nie zajmujące się odsprzedażą towarów.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorstw kosztuje 6 000 NOK, gdy dokonywany jest w formie papierowej lub 5 000 NOK w formie elektronicznej.
Chcąc zgłosić zmiany związane z prowadzeniem działalności można użyć Zintegrowanego Wniosku Rejestracyjnego. Rejestry wymieniają się danymi dotyczącymi wszelkich zmian wprowadzonych przez poszczególne podmioty. Powoduje to, że nie trzeba składać osobnych wniosków do różnych rejestrów.
Cofnij odpowiedź
Poniżej znajdziesz miejsce na komentarz
*pola obowiązkowe

0 odpowiedzi
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.