Początek procedury zwrotu podatku w Norwegii. Jakie dokumenty są wymagane?

Na początek, by w ogóle rozpocząć procedurę zwrotu podatku, potrzebne będą cztery dokumenty:

Lønns-og trekkoppgave - Dokument ten jest odpowiednikiem polskiego PIT-11. Zawiera m.in. informacje dotyczące dochodu, zapłaconego podatku, ew. zaliczek na podróże, zakwaterowanie oraz informacje o wysokości diet. Dokument ten wystawiany jest zawsze przez pracodawcę.

Selvangivels lub Tax Return - Są to dokumenty wstępne stanowiące prognozę urzędu skarbowego dotycząca rozliczenia podatnika. Wystawia je urząd skarbowy w Norwegii i przesyła na adres podatnika widniejący w bazie norweskiego urzędu. Dokumenty te podlegają korekcie - w zależności od zastosowania ulg podatkowych. Dokument ten może wymagać złożenia podpisu w przypadku nie posiadania kodu PIN lub hasła do konta MinID.

Kopia Skattekort- norweska karta podatkowa, zawiera informacje o wysokości zarobków oraz potrąceń podatkowych w danym roku podatkowym.

Dokument ten jest wystawiany przez Urząd Podatkowy w miejscu zamieszkania w Norwegii Oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu.

Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.