Obowiązek rachunkowy

Wymogiem w przypadku powinności rachunkowej jest opracowywanie rocznego bilansu oraz rocznego sprawozdania z działalności . Obowiązek obejmuje trzy typy działalności:

– kapitałowe spółki

– bezkapitałowe spółki (DA, ANS) z pominięciem firm, które nie przekroczyły w ciągu roku obrotów w wysokości 5 mln NOK, zatrudniały pracowników, którzy pracowali przez okres nie dłuższy niż 5 lat, oraz posiadały nie więcej niż 5 udziałowców i ani jeden z nich nie był osobą prawną z. o. o. (zwolnienie ze sporządzania rocznego bilansu i sprawozdania z działalności obejmuje tylko te przedsiębiorstwa, które spełniają wszystkie wymienione kryteria).

– jednoosobowe firmy, które posiadają majątek wyższy niż 20 mln NOK lub zatrudniają pracowników, którzy pracują w firmie od 20 lat.

Wymienione regulacje dotyczą także firm zagranicznych, posiadających w Norwegii obowiązek podatkowy.

Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.