Norwegowie chcą dać polskim firmom miliony euro

Prawie 18 milionów euro mogą zgarnąć polskie przedsiębiorstwa planujące ekoinwestycje. Szansę ku temu daje nowy program funduszy norweskich – „Innowacje w zakresie zielonych technologii”.

Minimalna kwota grantu to 170 tys. euro, natomiast górny limit dotacji, o które można się ubiegać wynosi 1,5 mln euro.

– Odbiorcami programu będą małe i średnie polskie przedsiębiorstwa, które samodzielnie lub wspólnie z partnerami z Polski lub Norwegii będą realizować projekty przyczyniające się do poprawy sytuacji w obszarze wpływu firm na środowisko. – tłumaczy Knut Ringstad, menedżer programu z Innovation Norway, państwowej instytucji będącej operatorem przedsięwzięcia.

Program funduszy norweskich to pomoc ustanowiona przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein dla mniej zamożnych krajów UE oraz borykających się z kryzysem takich jak: Grecja, Portugalia i Hiszpania.

Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.