Obowiązek zgłaszania zleceń i pracowników do norweskich władz podatkowych

Zagraniczne firmy wykonujące kontrakty w Norwegii, muszą zgłosić do Sentralskattekontoret For Utenlandssaker (SFU) zatrudnionych do pracy przy danym zleceniu. Dotyczy to zarówno zamówień dla przedsiębiorstw prywatnych, jak również organów administracji publicznej. Pracowników należy zgłaszać na formularzu RF-1198.

Po umieszczeniu informacji w formularzu RF-1198, SFU wystawia skattekort (kartę podatkową). Każdy pracownik zatrudniony u zagranicznego pracodawcy ma obowiązek posiadania karty podatkowej z SFU.

Ponadto, zlecenia zagranicznych firm, które występują w roli podwykonawców, należy zgłaszać na formularzu RF-1199. Dzięki zamieszczonym tam informacjom, urząd podatkowy oceni czy dane przedsiębiorstwo podlega obowiązkowi podatkowemu w Norwegii.

W przypadku nieotrzymania informacji o zleceniu, norweskie władze podatkowe mogą obciążyć zleceniodawcę podatkami i składkami ubezpieczeniowymi, nieuregulowanymi przez podwykonawcę zagranicznego.

Jeg trenger støtte til å drive et norsk selskap.
Jeg trenger støtte til virksomheten min i Norge.