Najkorzystniejsza forma rozliczenia podatkowego – jak uzyskać status pendler w Norwegii?

Pendler to osoba pracująca w Norwegii i regularnie podróżująca do swojej rodziny w Polsce lub samotna osoba, która posiada w Polsce mieszkanie lub dom i często do niego wraca. Status pendler jest najbardziej opłacalną formą rozliczenia podatkowego, gdyż daje możliwość odpisania od podatku kosztów wyżywienia, zakwaterowania, podróży z Norwegii do Polski itd.

By uzyskać status pendler, potrzebna jest dokumentacja podróży do Polski, np. poprzez zachowanie biletów samolotowych. Osoby, które wyjeżdżają odwiedzić swoje rodziny w Polsce, muszą udokumentować nie mniej niż 3 podróże do rodzinnego kraju w przeciągu roku podatkowego, natomiast osoby samotne muszą przynajmniej raz na trzy tygodnie w ciągu roku podatkowego odwiedzić swoje mieszkanie w Polsce.

Oprócz udokumentowanych podróży, należy również załączyć inne dokumenty, m.in.: PIT od norweskiego pracodawcy, rozliczenie podatkowe, rozliczenie roczne z NAV, kody pin do Altinn, dokumenty potwierdzające koszty zamieszkania w Norwegii. W przypadku pendlera podróżującego do rodziny w Polsce potrzebne będą: akt małżeństwa lub urodzenia dzieci, aktualne zaświadczenie o wspólnym meldunku z rodziną w Polsce, nie starsze niż trzy miesiące. Samotny pendler musi złożyć zaświadczenie o posiadanym lub wynajmowanym mieszkaniu w Polsce.

Dzięki statusowi pendler możemy uzyskać wyższy zwrot podatku, nawet do 40 tys. NOK. Możemy odliczyć: wydatki na mieszkanie, prąd, wyżywienie oraz bilety podróżne.

Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.