Jak uzyskać elektroniczną kartę podatkową w Norwegii?

Od 2014 roku wszyscy pracujący w krainie fiordów muszą legitymować się elektronicznymi kartami podatkowymi (Elketronisk Skattekort). Papierowe karty odchodzą do historii, o czym mieszkający w Norwegii zostali poinformowani w ubiegłym roku przez administrację skarbową.

Elektronisk Skattekort obowiązują od tego roku wszystkich zatrudnionych w Norwegii, w tym również obcokrajowców oraz zagraniczne przedsiębiorstwa.

W jaki więc sposób uzyskać elektroniczną kartę podatkową? Pracodawca powinien posiadać dostęp do strony internetowej altinn.no, na której należy wypełnić formularz RF-1307, wprowadzając numery personalne/ D-numery poszczególnych pracowników. W przypadku, gdy pracownik wprowadzi na niej zmiany, Skatteetaten przekaże natychmiast informacje pracodawcy na adres e-mail lub sms-em na podany numer telefonu wskazany na stronie w Altinn. Również pracownicy powinni wyrobić sobie dostęp do elektronicznego systemu, który ułatwi kontakt z urzędem podatkowym i umożliwi załatwienie wielu spraw przez internet.

Mimo elektronicznego systemu, który obecnie w Norwegii jest w „fazie przejściowej”, nadal wiele spraw trzeba będzie załatwiać zgłaszając się do Skatteetaten osobiście. Przy czym elektroniczne rozwiązania mają na celu ułatwić korespondencję z urzędem podatkowym i przyspieszyć wiele spraw drogą internetową.

Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.