Jak długo zachowuje ważność certyfikat rezydencji podatkowej w Norwegii?

Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie, w którym potwierdził, że certyfikat rezydencji zachowuje swoją aktualność dopóki nie ulegnie zmianie wskazany w nim stan faktyczny. Jest to kolejny wyrok prezentujący korzystne dla podatnika stanowisko.

W ustnym uzasadnieniu sąd wskazał, że jeśli spółka posiada certyfikat rezydencji podatkowej uzyskany od kontrahenta w latach wcześniejszych, a w kolejnych latach uzyska w formie oświadczenia potwierdzenie, że dane wynikające z posiadanego przez spółkę certyfikatu nie uległy zmianie, będąc płatnikiem może zastosować stawkę podatku wynikającą z właściwej u.p.o.

Zatem certyfikat podatkowy zachowuje swoją aktualność dopóki nie ulegnie zmianie potwierdzony w nim stan faktyczny.

Dlaczego tak ważne jest posiadanie certyfikatu rezydencji podatkowej? Dysponowanie nim pozwala na zastosowanie przepisów właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Zgodnie z przepisami takich umów wynagrodzenie zagranicznych kontrahentów albo nie podlega opodatkowaniu w Polsce tzw. „podatkiem u źródła”, albo umożliwia zastosowanie obniżonej w stosunku do krajowej stawki tego podatku.

Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.