Formy prawne przedsiębiorstw w Norwegii

Zanim przedsiębiorca założy firmę w Norwegii, musi zdecydować jaką formę prawną nadać swojemu przedsiębiorstwu. Ma do wyboru: jednoosobową działalność gospodarczą (samo zatrudnienie – „enkelpersonsforetak”), spółkę z nieograniczoną odpowiedzialnością („ansvarlig selskap – ANS lub „delt ansvar” – DA) i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością („aksjeselskap” – AS).

Według norweskiego ustawodawstwa, samo zatrudnienie to typ organizacji, w której osoba fizyczna jest odpowiedzialna za działalność handlową. By móc założyć jednoosobową działalność gospodarczą, należy mieć ukończone osiemnaście lat, a firma musi mieć siedzibę w Norwegii. Nie ma żadnych przeszkód, by prowadzić jednocześnie własną działalność gospodarczą i być zatrudnionym w innej instytucji.

Spółkę z nieograniczoną odpowiedzialnością tworzy dwóch lub więcej wspólników. Po założeniu spółki zobowiązani oni są do spisania umowy podpisanej przez wszystkich właścicieli. Protokół ze spotkania wraz z podpisanym porozumieniem musi zostać złożony do Centrum Rejestracyjnego Bronnoysund.

Podstawy prawne funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zostały zamieszczone w ustawie nr 44 z 1997 roku (Aksjeloven). Przy tej formie prawnej żaden ze wspólników nie jest odpowiedzialny za sumę kapitału większą niż imienny udział w spółce. Faktyczna odpowiedzialność jest ograniczona do dzielonego kapitału, co oznacza, że kredytodawca spółki może szukać rekompensaty jedynie w majątku przedsiębiorstwa. Ustawa stwierdza, że kapitał spółki musi wynieść przynajmniej 100 tysięcy NOK. Corocznie wraz z końcem roku finansowego, spółka musi przedkładać raport do Centrum Rejestracyjnego Bronnoysund.

Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.