FAQ

1. Co to jest faktura zerówka?

Inaczej nazywa się ją fakturą bez VAT. Można się o nią starać przy sprowadzaniu towaru do Norwegii, powoduje ona brak obowiązku płacenia podatku VAT za importowane produkty.

2. Czy faktury przychodowe wystarczą do obliczania podatku VAT?

Nie, VAT odprowadza się nie tylko w oparciu o wystawione faktury, ale także na podstawie kosztów poniesionych w przedsiębiorstwie.

3. Co zrobić, jeśli chcę przesłać klientowi fakturę korygującą, ale nie mogę, ponieważ program na to nie pozwala, ze względu na ujemną kwotę, widniejącą na fakturze?

Powinieneś wysłać klientowi Kreditnotę. Wówczas program zneutralizuje sumę na dokumencie i wydrukuje czek lub przelew bankowy na właściwą kwotę.

4. Czy posiadanie programu do wystawiania faktur jest wymagane od przedsiębiorcy?

Nie, może on wystawiać faktury pisemnie, jednakże z posiadania programu wynika wiele korzyści, chociażby ze względu na to, że każdą fakturę należy zaksięgować w programie do rozliczania.

5. Jak należy wypisać norweską fakturę?

Poniżej prezentujemy elementy, które powinny znaleźć się na fakturze.
1) Numer faktury. Dla niego zarezerwowane jest miejsce u góry dokumentu. Należy pamiętać, by faktury numerować kolejno, czyli za numerem piętnastym powinien być szesnasty, dalej siedemnasty, itd.
2) Numer organizacyjny przedsiębiorstwa, które sprzedaje produkt lub usługę. Na numer ten składa się dziewięć cyfr, a płatnicy VAT, powinni na końcu tegoż numeru dopisać skrót MVA.
3) Data wystawienia. Jest ona ważna, ponieważ przekazuje informacje o tym, jakiego okresu dotyczy faktura.
4) Data płatności. Jest ona niezbędna do zarządzania przepływami pieniężnymi (tzw. cash flow). Obowiązkiem przedsiębiorcy jest kontrolowanie kto, kiedy i ile płaci. W przypadku spóźnień z wpłatą, należy wysłać klientowi przypomnienie.
5) Dane sprzedawcy. Informują o osobie wystawiającej fakturę.
6) Dane kupującego/klienta. W przeciwieństwie do rachunku, faktura jest imienna i ukazuje drugą stronę transakcji.
7) Numer konta bankowego. Klient powinien wiedzieć, na jakie konto ma przelać pieniądze za towar lub usługę. Jeśli w firmie odbywa sie obrót gotówką, wtedy wymagana jest tzw. kasa. Jednakże urząd podatkowy kieruje szczególną uwagę na to, by płatności w przedsiębiorstwie odbywały się drogą elektroniczną. Pomaga to utrzymać porządek w dokumentacji księgowej.
8) Opis usługi/towaru. Ważne jest by opis ten, był jak najbardziej szczegółowy.
9) Kwota, czyli ile klient musi zapłacić za usługę lub towar. Płatnicy VAT sumę podatku wypisują oddzielnie.
Dodatkowo na fakturze mogą pojawić się informacje nieobowiązkowe, takie jak numer klienta, czy numer KID wystawiającego fakturę.
Należy ze szczególną uwagą podchodzić do wystawiania faktur. Na ich podstawie urząd osądza o uczciwości firmy, a nieporządek w dokumentach może sugerować oszustwo.

6. Zarejestrowałem firmę. Kiedy mogę zacząć wystawiać faktury?

Dopóki nie otrzymasz potwierdzenia rejestracji z urzędu, nie możesz podjąć żadnej działalności. Na tym dokumencie znajduje się norweski numer organizacyjny firmy, który musi pojawić się na każdej wystawionej fakturze. Jednak pierwszą fakturę możesz wystawić dopiero po założeniu konta firmowego w banku.

7. Posiadam jednoosobową firmę transportową, w której używam samochodu prywatnego. Czy mogę zapłacić fakturę za benzynę z konta firmowego?

Przede wszystkim powinieneś zakupić samochód służbowy. Jak na razie musisz prowadzić kjørebok, czyli tzw. książkę jazdy. Prywatny samochód możesz opłacać za maksymalnie 6000 km w roku x 4,05 NOK za kilometr.

8. Jak wygląda numerowanie faktur po rozpoczęciu nowego roku? Czy zmieniają się wtedy numery klientów?

Numery faktur należy kontynuować – numer ostatniej faktury w roku poprzednim to n, pierwsza faktura w nowym roku ma numer n+1. Natomiast numery klientów nie ulegają zmianie.

9. Czy faktury za telefon z firmowym abonamentem można wliczać w koszty firmy?

Każdy wydatek bezpośrednio powiązany z działalnością firmy wlicza się w jej koszty, dotyczy to również telefonu, którego używasz do celów biznesowych.

10. Nie jestem nigdzie zatrudniony, ale posiadam pozwolenie na pracę, kartę podatkową itp. Czy mogę wystawiać faktury?

Do wystawienia faktury potrzebny jest organisasjonsnummer, czyli numer, pod którym organizacja jest zapisana w Brønnøysundregisteret. Oznacza to, że powinieneś założyć własną firmę.

11. Prowadzę firmę budowlaną i przy wystawianiu faktur dzielę ogólną sumę na dwie części – materiały i wykonana usługa. Jak wypisać informacje na fakturze, żeby nie płacić podatku za materiały dwa razy?

Dane te powinny być zapisane w ten oto sposób:
– kwota za usługę budowlaną netto,
– kwota za materiały netto.
Wysokość tej drugiej sumy zależy od Ciebie. Albo chcesz na materiałach zarobić i wpisujesz kwotę większą niż wydałaś na produkty, albo wpisujesz kwotę równą wydatkowi, a wtedy VAT-y i kwoty netto za materiały zerują się. Bez względu na to, którą możliwość wybierzesz, powinnaś postarać się o wpis do Foretaksregisteret, który jest konieczny w takiej sytuacji.

12. Co zrobić, gdy klienci spóźniają się z zapłatą?

Jeśli minęły dwa tygodnie od terminu spłaty, powinieneś wysłać klientowi purring (upomnienie). Do purringu można doliczyć dodatkową opłatę karną w wysokości makisumum 54 NOK, a termin jej spłaty wynosi 14 dni. Następnym krokiem jest Inkassovarsel (ostrzeżenie o inkaso), działające na takich samych warunkach (maks. opłata – 54 NOK, termin spłaty: 14 dni). Końcowym etapem jest przesłanie faktury do firmy, która ściąga długi. Dolicza ona dodatkowo swoją opłatę około 162 NOK plus procent.

13. Jestem właścicielką enkeltpersonforetak, przebywającą obecnie na urlopie wychowawczym. Chciałabym pracować popołudniami lub weekendowo. Czy mogę wystawiać faktury?

Podczas fedrekvote nie wolno wystawiać faktur, tak samo jak nie można pracować na zasiłku chorobowym.

14. Jak obliczyć kwotę podatku VAT do zapłaty?

Firma zarejestrowana w Rejestrze MVA (czyli w Merverdiavgiftsregisteret) w Norwegii powinna złożyć deklaracje VAT w terminach:

– do 10 kwietnia: 1 termin VAT (za styczeń, luty)
– do 10 czerwca: 2 termin VAT (za marzec, kwiecień)
– do 10 sierpnia: 3 termin VAT (za maj, czerwiec)
– do 10 października: 4 termin VAT (za lipiec, sierpień)
– do 10 grudnia: 5 termin VAT (za wrzesień, październik.)
– do 10 lutego: 6 termin VAT (za listopad, grudzień)

Kwotę podatku VAT do zapłaty wynikającą z takiej deklaracji liczymy w ten sposób, że od sumy podatku VAT z faktur sprzedażowych odejmujemy sumę VATu z faktur kosztowych.
np
W styczniu firma zakupiła towary, za które zapłaciła łącznie 25.000 NOK brutto (czyli 20.000 NOK netto + 5.000 NOK VAT)
Firma wystawiła w lutym dwie faktury dla klienta na łączną kwotę 40.000 NOK brutto (czyli 32.000 NOK netto + 8.000 NOK VAT)

czyli w deklaracji VAT za 1 termin będą widniały kwoty z przykładu:

8.000 NOK (czyli suma VATu z przychodów) – 5.000 NOK (czyli suma VAT z kosztów) = 3.000 NOK

Firma powinna zapłacić do urzędu kwotę podatku VAT w wysokości 3.000 NOK.

15. Co to jest podatek należny?

Jeśli wystawiamy faktury na sprzedaż usług lub towarów, to VAT na tych fakturach jest nazywany podatkiem należnym. Jest to podatek obliczany od wartości sprzedanych towarów i usług, który należy odprowadzić do urzędu skarbowego. Można pomniejszyć to zobowiązanie o podatek naliczony (czyli o VAT z faktur kosztowych)

16. Jak chronione są dane, które wprowadzam do programu?

Każde konto Użytkownika jest zabezpieczone indywidualnym hasłem, które Użytkownik ustala samodzielnie podczas pierwszego logowania. W przypadku płatności gwarancję ochrony danych karty kredytowej daje natomiast wykorzystywana do dokonania transakcji forma płatności jaką jest Paypal

17. Czy skrót MVA musi się znaleźć na każdej fakturze wystawionej w Norwegii?

Tak, bardzo ważne jest zapisanie na każdej fakturze numeru organizacyjnego sprzedawcy oraz liter „MVA”. Ich brak na zapłaconej fakturze, spowoduje, że kupujący, który prowadzi działalność gospodarczą nie będzie mógł odliczyć sobie naliczonego podatku VAT.

18. Co oznacza skrót MVA, który znajduje się na każdej fakturze?

Jest to skrót od norweskiego słowa Mervediavgift, które oznacza podatek od towaru i usług, czyli tzw. VAT. W mowie potocznej używa się nazwy „moms”. Stawka podatku VAT w Norwegii (nor. MVA) jest zależna od rodzaju towaru lub usługi. Zasadniczo jest ustalona na poziomie 25%. Inna stawka dotyczy branży artykułów spożywczych (14%) i usług dotyczących transportu osób (8%). Każdy przedsiębiorca ma obowiązek zarejestrowania się w odpowiednim rejestrze podatników VAT, jeśli jego obrót przekroczy 50 tys. NOK.

19. Usłyszałam ostatnio od znajomego, że rozlicza sobie VAT raz w roku. Czy to jest naprawdę możliwe i jakie warunki trzeba spełnić?

Tak, jest to możliwe, ale tylko dla firm, które mają małe obroty (maksymalnie milion koron obrotu rocznego). Aby rozliczać się raz w roku, firma musi złożyć do 1 lutego wniosek wyrażający chęć rozliczania się w taki sposób. Wszystkie inne firmy muszą co dwa miesiące składać deklarację podatku VAT w oparciu, o którą następuje rozliczenie.

20. Czy muszę zgłosić moją firmę do VAT-u w Skatteetaten osobiście? Czy są jakieś inne sposoby?

Zgłoszenie firmy osobiście to jedna z możliwości. Wystarczy wtedy zanieść poprawnie wypełniony wniosek. Istnieją również dwa inne sposoby: jako podatnik VAT można zgłosić się wysyłając wniosek pocztą lub elektronicznie poprzez portal Altinn.no. Jednak w tym drugim przypadku trzeba mieć specjalny kod do zalogowania się i hasło.

21. Od kilku lat prowadzę firmę w Norwegii, jednak pierwszy raz zdarzyło mi się, że urząd naliczył mi za wysoki VAT. Co powinienem teraz zrobić?

W takim przypadku to nie jest wina urzędu. Problem tkwi w źle wypełnionym rozliczeniu podatkowym, którym zajmuje się przedsiębiorca lub księgowy. Urząd może jedynie skontrolować wyliczenia i się z nimi zgodzić, bądź je zakwestionować. W tym drugim przypadku pozostaje nam jedynie napisać pismo odwołujące się do tej decyzji bądź uregulować naliczoną różnicę.

22. Czy Skatteetaten może naliczać podatek samodzielnie?

Każdy, kto mieszka i pracuje na terenie Norwegii ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego, ale jeżeli tego nie zrobi wtedy Urząd Podatkowy może naliczyć podatek według własnej dokumentacji. Zazwyczaj jest on wtedy znacznie wyższy od niezbędnego minimum.

23. Czy program Faktura Solid działa na systemie Windows 7/8/XP i Vista?

Program Faktura Solid jest programem dostępnym online, w związku z czym w każdej chwili można go otworzyć w każdej przeglądarce internetowej.

24. Czy istnieje możliwość korekty wystawionej faktury?

Tak, w każdym przypadku istnieje możliwość wystawienia noty korygującej (tzw. kreditnoty). Program Faktura Solid został zaprojektowany zgodnie z norweską ustawą o rachunkowości, w związku z czym obowiązkowe jest świadczenie usług pozwalających na wystawienie korekty faktury.

25. Co zrobić, gdy w trakcie używania programu padnie mi komputer? Czy da się odzyskać utracone dane?

Tak, da się odzyskać, ponieważ program jest umieszczony na zewnętrznym serwerze i awaria komputera Użytkownika nie ma wpływu na dane zawarte w systemie.

26. Czy mogę używać programu na kilku komputerach?

Tak, każdy Użytkownik otrzymuje indywidualny login i hasło, co pozwala na używanie programu na różnych komputerach.

27. Czy przerwa w dostępie do Internetu skutkuje utratą danych?

Nie, ponieważ program jest umieszczony na zewnętrznym serwerze i awaria komputera Użytkownika nie ma wpływu na dane zawarte w systemie.

28. Czy mogę faktury przesyłać poprzez e-mail czy muszę je drukować?

Program generuje wszystkie faktury w formie elektronicznej, w formacie pdf. W związku z czym można go wysłać mailowo do swojego kontrahenta lub wydrukować w formie papierowej.

Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.