Biznes w Norwegii krok po kroku: jak rozpocząć działalność gospodarczą?

Norwegia to kraj, którym interesuje coraz więcej polskich przedsiębiorców i osób pragnących rozpocząć własną działalność. Na całe szczęście proces zakładania firmy w Norwegii jest prosty, zarówno dla doświadczonych, jak i początkujących przedsiębiorców.
Założenie przedsiębiorstwa o dowolnej formie prawnej wymaga rejestracji w Centralnym Rejestrze Koordynacyjnym dla Podmiotów Prawnych (Enhetsregisteret). Czynność ta jest całkowicie bezpłatna, i aby jej dokonać, należy jedynie wypełnić pierwszą część Zintegrowanego Wniosku Rejestracyjnego (Samordnet registermelding), a także dołączyć wymagane dokumenty. Formularz można znaleźć na stronie internetowej Brønnøysundregistrene. Następnie, dokument zawierający właściwe dane trzeba przesłać na adres Brønnøysundregistrene, Enhetsregisteret.
Dalej firmie przydziela się numer organizacyjny, składający się z dziewięciu cyfr. Jest on konieczny do m.in. otworzenia konta bankowego lub zatrudnienia pracowników. Ponadto numer powinien znajdować się na wszystkich dokumentach firmowych. Używa się go także w kontaktach z urzędami.

Wpis do rejestru podatników VAT
Przedsiębiorstwo musi zostać wpisane do Rejestr Podatników VAT, kiedy jego obrót w ostatnim roku przekroczy 50 tys. NOK. Firmy zagraniczne, które nie posiadają stałej siedziby w Norwegii, mogą dokonać rejestracji jedynie za pośrednictwem norweskiego reprezentanta (osoby lub firmy z norweskim adresem).
Wymóg rejestracji w Foretakregistret obejmuje wszystkie firmy (norweskie oraz zagraniczne) działające na terytorium kraju. Jedyny wyjątek stanowią firmy jednoosobowe, zatrudniające poniżej 5 pracowników lub nie zajmujące się odsprzedażą towarów.
Wpis do Rejestru Przedsiębiorstw kosztuje 6 000 NOK, gdy dokonywany jest w formie papierowej lub 5 000 NOK w formie elektronicznej.

Firma jednoosobowa w Norwegii
Firma na własny rachunek, czyli Selvstendig naeringsdrivende firma, może prowadzić każda osoba indywidualna. Nazwa przedsiębiorstwa jednoosobowego musi zawierać nazwisko właściciela, który jednocześnie odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania działalności. Właściciel musi być osobą pełnoletnią i nie przysługuje mu prawo do skorzystania z formuły upadłości konsumenckiej. Firma musi również posiadać swój adres w krainie fiordów.
Działalność tego typu ma obowiązek rejestracji w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorstw Brønnøysund, w przypadku, gdy jest pracodawcą co najmniej 5 pracowników na głównych stanowiskach (pracujących ponad 20 godzin tygodniowo) bądź gdy prowadzi handel towarami nabywanymi w celu dalszej ich sprzedaży.
Przedsiębiorcy, których wymóg rejestracji nie obowiązuje, często jednak decydują się na wykonanie procesu na własny wniosek. Motywuje ich fakt, że wielu dostawców, a także potencjalnych partnerów, współpracuje jedynie z firmami, które przedłożą numer organizacji (otrzymywany po rejestracji w Brønnøysund), w celu weryfikacji, czy firma rzeczywiście istnieje. Wielu właścicieli również rozpoczyna swą biznesową podróż od firmy jednoosobowej, jednak z rozrostem działalności, zmieniają jej formę prawną np. na AS (polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).
Prowadzenie „Selvstendig næringsdrivende firma” nie zapewnia żadnych korzyści wynikających z bycia zatrudnionym. Oznacza to, że na wypadek choroby, czy urlopu chorobowego, przedsiębiorcy nie przysługuje świadczenie socjalne od pierwszego dnia nieobecności. Co więcej, posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego nie jest obowiązkowe, jednak przy każdorazowym zakładaniem firmy, należy upewnić się co do nakazów dotyczących ubezpieczenia. Należy pamiętać, że w Norwegii służba zdrowia jest usługą płatną.

A może filia?
Najczęściej spotykaną formą prawną działalności gospodarczej w Norwegii, wybieraną przez biznesmenów z zagranicy, jest otworzenie oddziału. Przynosi to przede wszystkim duże korzyści finansowe, widoczne przede wszystkim w braku obowiązku kapitału założycielskiego, czy rejestracji tańszej od rejestracji spółki (koszt to 2,500 NOK – dane z 2007r.).
Co więcej, oddział zagranicznego przedsiębiorstwa jest traktowany jak firma norweska, a co za tym idzie posiada te same przywileje, ale i takie same obowiązki. Od oddziału firmy nie wymaga się przeprowadzenia audytu, jeśli jego dochód nie przekroczy 5 mln NOK. Filia nie musi również przekazywać informacji o wysokości rocznych obrotów do Rejestru Rachunkowego Firm.
By zarejestrować filię w Norwegii, należy wysłać wypełniony druk do Brønnøysund i załączyć wymagane dokumenty (przetłumaczone na j.norweski), m.in.:
• Akt założycielski i statut firmy
• Wypis z rejestru firm
• Nazwa i adres głównej siedziby Irmy
• Forma prawna
• Decyzja o utworzeniu filii, wybór jej głównego dyrektora
• Pełnomocnictwa (ewentualne)
• Decyzja o powołaniu zarządu (ewentualne)
• Nazwa, adres, zakres działania filii
• W przypadku powołania zarządu filii – nazwiska, adresy i daty urodzenia zarządu oddziału firmy oraz te same informacje dotyczące dyrektora
• Podpis oraz nazwiska i daty urodzenia osób upoważnionych do podejmowania w imieniu oddziału prawnych zobowiązań

Chcesz wiedzieć więcej o prowadzeniu firmy w Norwegii? Oferujemy ci wysokiej jakości informacje, które pozwolą Ci poszerzyć swoją wiedzę na ten temat.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu norweskiej firmy.
Potrzebuję wsparcia przy prowadzeniu działalności w Norwegii.